Xã yên hòa
Thứ năm, ngày 18/07/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
     
     
     
     
     
Số hiệu văn bản Trích dẫn văn bản Ngày ban hành
     
  KỲ HỌP THỨ 14  
Số 80/ NQ-HĐND Nghị quyết về việc Phê duyệt sử dụng nguồn kinh phí chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2024 Ngày 28/6/2024
Số 79/ NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh giảm sản lượng thu thầu đất 5% ngân sách xã vụ mùa năm 2024 Ngày 28/6/2024
Số 78/ NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt danh sách xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở năm 2024 tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô Ngày 28/6/2024
Số 77/ NQ-HĐND Nghị quyết về Quy định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Yên Hòa Ngày 28/6/2024
Số 76/ NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chi nguồn dự phòng ngân sách năm 2024 Ngày 28/6/2024
Số 75/ NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ sung dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024. Ngày 28/6/2024
Số 74/ NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2023 Ngày 28/6/2024
Số 73/ NQ-HĐND Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2025 Ngày 28/6/2024
Số 72/ NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã Yên Hòa năm 2025  Ngày 28/6/2024
  KỲ HỌP THỨ 13  
Số 05/ TB-HĐND Thông báo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14,HĐND xã, khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 Ngày 15/5/2024
Số 05/ TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ 13 kỳ họp chuyên đề, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Ngày 15/5/2024
Số 71/ NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào xóm Bắc thôn Liên Trì 2, xã Yên Hòa Ngày 15/5/2024
Số 70/ NQ-HĐND Nghị Quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn Hải Nạp, xã Yên Hòa Ngày 15/5/2024
04/TB - HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ 12 kỳ họp chuyên đề, HĐND xã khóa XIX Ngày 25/3/2024
Số 69/ NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp kênh kết hợp giao thông nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp từ thôn Liên Trì 2, xã Yên Hòa đi xã Yên Thắng

KỲ HỌP THỨ 10 

Ngày 25/3/2024
Số 03/ CT-HĐND Chương trình công tác năm 2024 của HĐND xã Ngày 29/12/2023
Số 03/ TB-HĐND Lịch trực, tiếp công dân năm 2024 của đại biểu HĐND xã Yên Hòa khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Ngày 29/12/2023
Số 67/ NQ-HĐND Nghị quyết về việc Phê duyệt sử dụng nguồn kinh phí chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2024 Ngày 29/12/2023
Số 66/ NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh giảm sản lượng thu thầu đất 5% ngân sách xã vụ mùa năm 2023 Ngày 29/12/2023
Số 65/ NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2024 của Hội đồng nhân dân xã Yên Hòa Ngày 29/12/2023
Số 64/ NQ-HĐND Nghị quyết về việc Quyết định Dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2024 Ngày 29/12/2023
Số 63/ NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2024 Ngày 29/12/2023
  KỲ HỌP THỨ 8  

Số 58/ NQ-HĐND

 

Số 57/ NQ-HĐND

 

Số 56/ NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua đề án hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết về việc phê chuẩn phân bổ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023.

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022

Ngày 17/7/2023

 

Ngày 14/7/2023

 

Ngày 14/7/2023

Số 55/ NQ-HĐND Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2024 Ngày 17/7/2023

Số 54/ NQ-HĐND

Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã Yên Hòa năm 2024

KỲ HỌP THỨ 7

Ngày 17/7/2023

Số 53/ NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2022-2025 Ngày 27/12/2022
Số 52/ NQ-HĐND Nghị quyết về việc Phê duyệt sử dụng nguồn kinh phí chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2023 Ngày 27/12/2022
Số 51/ NQ-HĐND Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã Yên Hòa Ngày 27/12/2022
Số 50/ NQ-HĐND Nghị quyết về việc Quyết định Dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2023. Ngày 27/12/2022
Số 49/ NQ-HĐND Nghị quyết Về Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2023 Ngày 27/12/2022
  KỲ HỌP THỨ 6  
Số 48/ NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông kết nối thôn Hải Nạp với thôn Đông Trại, xã Yên Hòa Ngày 6/7/2022
Số 47/ NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng nhà bảo vệ, sửa chữa, nâng cấp tường rào, 02 phòng chức năng Trường Tiểu học khu Liên Trì, xã Yên Hòa Ngày 6/7/2022
Số 46/ NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Chỉnh trang cổng, tường rào, sân Trường Mầm non khu Liên Trì, xã Yên Hòa Ngày 6/7/2022
Số 45/ NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc Phê duyệt chi bổ sung dự phòng ngân sách nhà nước năm 2022 Ngày 6/7/2022
Số 44/ NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn điều chỉnh bổ sung dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 Ngày 6/7/2022
Số 43/ NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021 Ngày 6/7/2022
Số 42/ NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc thành lập Đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2021 đối với HTXNN Yên Hòa Ngày 6/7/2022
Số 41/ NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã Yên Hòa năm 2023 Ngày 6/7/2022
  KỲ HỌP THỨ 5 HĐND XÃ  
Số 40/ NQ-HĐND Nghị quyết Về việc thông qua kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất để giao đất cho nhân dân làm nhà ở năm 2022 Ngày 31/3/2022
Số 39/ NQ-HĐND Về việc thông qua kế hoạch thu hồi đất, giao đất để đấu giá, giá trị quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở năm 2022 Ngày 31/3/2022
Số 38/ NQ-HĐND Nghị quyết Về việc Phê duyệt chi bổ sung dự phòng ngân sách nhà nước năm 2022 Ngày 31/3/2022
Số 37/ NQ-HĐND Nghị quyết Về việc chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, xây dựng mới tuyến đường phát triển kinh tế liên xã từ thôn Liên Trì xã Yên Hòa đi thôn Khai Khẩn xã Yên Thắng. Ngày 31/3/2022
Số 34/ NQ-HĐND Nghị quyết Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng, nâng cấp tuyến đường kết nối trục xã đến thôn Trinh Nữ 1, xã Yên Hòa. Ngày 31/3/2022
Số 28/ NQ-HĐND Nghị quyết Về việc thông qua Đề án Phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm và Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2022-2025 Ngày 31/3/2022
  KỲ HỌP THỨ 4 HĐND XÃ  
Số 25/ NQ-HĐND Nghi quyết về việc chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chung xây dựng xã Yên Hòa huyện Yên Mô đến năm 2030 Ngày 31/12/2021
Số 24/ NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất của xã Yên Hòa giai đoạn 2021 - 2030 Ngày 31/12/2021
Số 23/ NQ-HĐND Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu chi và phân bổ ngân sách nhà nước xã Yên Hòa năm 2022 Ngày 31/12/2021
Số 22/ NQ-HĐND

Nghị quyết và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

KỲ HỌP THỨ 3 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) HĐND XÃ

Ngày 31/12/2021
Số 21/ NQ-HĐND Nghi quyết về việc chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường Liên Trì đến Trinh Nữ xã Yên Hòa Ngày 15/10/2021
 

 

KỲ HỌP THỨ HAI HĐND Xà

 
Số 08/ NQ-HĐND . Nghị quyết về phê duyệt Quyết toán thu chi ngân sách năm 2020 Ngày 19/7/2020
Số 09/ NQ-HĐND Nghị quyết về phê chuẩn bổ sung dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 Ngày 19/7/2020
Số 10/ NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2022 Ngày 19/7/2020
Số 13/ NQ-HĐND NQ về phê duyệt chủ trương dự án xây dựng tuyến đường từ trung tâm xã đi thôn thổ hoàng Ngày 19/7/2020
          Số 15/ NQ-HĐND NQ về điều chỉnh bổ sung báo cáo đàu tư dự án xây dựng xây dựng 4 phòng học 2 tầng và các công trình phụ trợ Trường mầm non khu Trung Hòa Ngày 19/7/2020
  NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026  
Số 01/ NQ-HĐND Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Chức danh chủ tịch HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 Ngày 30/6/2020
Số 02/ NQ-HĐND Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Chức danh Phó chủ tịch HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 Ngày 30/6/2020
Số 03/ NQ-HĐND Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Chức danh chủ tịch UBND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 Ngày 30/6/2020
Số 04/ NQ-HĐND Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Chức danh Phó chủ tịch UBND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 Ngày 30/6/2020
Số 05/ NQ-HĐND Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Chức danh Ủy viên UBND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 Ngày 30/6/2020
Số 06/ NQ-HĐND Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Chức danh  Trưởng, phó ban Kinh tế xã hội, Ban Pháp chế HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 Ngày 30/6/2020
Số 07/ NQ-HĐND Nghị quyết về phê chuẩn số lượng thành viên Ban Kinh tế xã hội, Ban Pháp chế HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 Ngày 30/6/2020
  NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 12 HĐND XÃ NHIỆM KỲ 2016-2021  
Số 67/ NQ-HĐND NQ Về chủ trương đầu tư chủ trương đầu tư các dự án xây dựng tuyến đường giao thông từ thôn Thổ Hoàng đến giáo xứ Hải Nạp giai đoạn 2 Ngày 29/12/2020
Số 66/ NQ-HĐND Nghị Quyết Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 04 phòng học 02 tầng và các hạng mục phụ trợ trường Mầm Non Khu Liên Trì Ngày 29/12/2020
Số 65/ NQ-HĐND Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 04 phòng học 02 tầng và các hạng mục trường Mầm Non Khu Trung Hòa Ngày 29/12/2020
Số 61/ NQ-HĐND Nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho thôn Trinh Nữ 2 xây dựng Khu dân cử NTM kiểu mẫu Ngày 29/12/2020
Số 60/ NQ-HĐND .Nghị quyết phê chuẩn bố chí ngân sách đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Yên Hòa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân sau dồn điền đổi thửa Ngày 29/12/2020
Số 59/ NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua lập quy hoạch các cum dân cư mới để đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở giai đoạn 2021 -2025 tầm nhìn 2030 Ngày 29/12/2020
Số 58/ NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch thu hồi đất, giao đất để đấu giá, giá trị quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở năm 2021 Ngày 29/12/2020
Số 57/ NQ-HĐND Nghị quyết về phân bổ thu chi phân bổ ngân sách năm 2021 Ngày 29/12/2020
Số 56/ NQ-HĐND Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2021 Ngày 29/12/2020

Số 55/ NQ-HĐND

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân xã giám sát việc chi trả tiên hỗ trợ đợt 1 năm 2020 cho các đối tượng khó khăn do dịch covit theo Nghị quyết số 49 của Chính phủ

Ngày 29/12/2020

 

 

Thông tin truy cập

Truy cập: 986963

Trực tuyến: 23

Hôm nay: 2036