Xã yên hòa
Thứ năm, ngày 18/07/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

I. LĨNH VỰC TÔN GIÁO

1.Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

2.Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

3.Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

4.Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

5.Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

6.Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã.

7.Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

8.Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

9.Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

10.Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

II. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1.Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

2.Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp xã

3.Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cấp xã

4.Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất cấp xã

5.Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề cấp xã

 

 

Thông tin truy cập

Truy cập: 987042

Trực tuyến: 52

Hôm nay: 2115