Xã yên hòa
Chủ nhật, ngày 14/07/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
I.  I. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG  
1. Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi    Nộp hồ sơ trực tuyến
2. Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Nộp hồ sơ trực tuyến
3. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần và thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần Nộp hồ sơ trực tuyến
4. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  Nộp hồ sơ trực tuyến
5. Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Nộp hồ sơ trực tuyến
6. Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Nộp hồ sơ trực tuyến
7. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Nộp hồ sơ trực tuyến
8. 8.Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Nộp hồ sơ trực tuyến
9. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nộp hồ sơ trực tuyến
10. Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Nộp hồ sơ trực tuyến
11. Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Nộp hồ sơ trực tuyến
12. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Nộp hồ sơ trực tuyến
13. Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Nộp hồ sơ trực tuyến
14. Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Nộp hồ sơ trực tuyến
15. Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Nộp hồ sơ trực tuyến
     

                        

Thông tin truy cập

Truy cập: 973181

Trực tuyến: 30

Hôm nay: 1267