Xã yên hòa
Thứ sáu, ngày 01/03/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Từ 0 giờ ngày 9/9 kết thúc cách ly toàn xã hội đối với huyện Kim Sơn

Thứ năm, 09/09/2021

Từ 0 giờ ngày 9/9 kết thúc cách ly toàn xã hội đối với huyện Kim Sơn

Ngày 08/09/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 715/QĐ-UBND về việc kết thúc cách ly toàn xã hội đối với huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Khu vực thực hiện cách ly toàn xã hội tại huyện Kim Sơn. Ảnh: PV

Điều 1. Kết thúc cách ly y tế (phong tỏa) theo quy định tại Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế; kết thúc cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Chỉ thị/CT-TTg số 15 ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ huyện Kim Sơn, bắt đầu từ 00 giờ ngày 09 tháng 9 năm 2021.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                                                                                                                                                CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                                                                                                                                                                                                                                    Phạm Quang Ngọc

Thông tin truy cập

Truy cập: 490222

Trực tuyến: 34

Hôm nay: 320