Xã yên hòa
Thứ ba, ngày 27/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Thứ tư, 11/05/2022

Tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Ngày 6/5/2022, Tỉnh ủy Ninh Bình ban hành Công văn số 722 -CV/TU về việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về việc phòng, chống dịch COVID-19; đến nay tình hình dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát, các hoạt động có sự tham gia của nhiều người được triển khai trong trạng thái bình thường mới. 

Nhằm góp phần thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần hàng tháng tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. 

Thời gian thực hiện trở lại vào tuần đầu tháng 6/2022. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập và định hướng nội dung sinh hoạt chính trị hàng tháng để các đơn vị tham khảo. Đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện.

T/M Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 Phó Bí thư

Trần Hồng Quảng

Thông tin truy cập

Truy cập: 471556

Trực tuyến: 13

Hôm nay: 657