Xã yên hòa
Thứ sáu, ngày 01/03/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 và công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Thứ ba, 11/10/2022

Chiều 10/10, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện một số nội dung quan trọng.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 và công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị. Cùng dự có đại biểu các Ban xây dựng Đảng của Trung ương theo dõi địa bàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 3/10 đến ngày 9/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ sáu để xem xét, thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.

Cụ thể: Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, toàn diện vào các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 3 năm 2023 - 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023.

Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát tình hình thực tiễn, Trung ương thống nhất ban hành Kết luận về kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023, trong đó, xác định rõ quan điểm, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2023, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng được yêu cầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính-ngân sách Nhà nước hằng năm, gắn với việc phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

BAN CHAP HANH

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Trung ương coi quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài. Trung ương thống nhất ban hành Kết luận về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được quán triệt, triển khai thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao ban hành Nghị quyết của Trung ương về Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao các kết quả đã đạt được của 15 năm thực hiện Nghị quyết 15; khẳng định việc tổng kết Nghị quyết 15 và ban hành Nghị quyết mới về Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới là yêu cầu cần thiết để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Tại hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện một số công việc quan trọng khác và thực hiện công tác cán bộ.

Trong chương trình hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành công bố các Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ và chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghỉ hưu và chuyển công tác.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đại tá Phạm Văn Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh dự hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với đồng chí Trần Hồng Quảng; quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 và công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc tặng hoa và quà chúc mừng đồng chí Trần Hồng Quảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tặng hoa và quà chúc mừng đồng chí Trần Hồng Quảng; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa và quà chúc mừng đồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 và công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Văn Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu ý kiến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp của đồng chí Trần Hồng Quảng và đồng chí Phạm Văn Sơn trong quá trình công tác, với cương vị của mình đã có nhiều đóng góp rất quan trọng, tích cực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm theo dõi, chia sẻ, đóng góp ý kiến với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quê hương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường nhanh chóng tiếp cận công việc, địa bàn, cùng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của mình, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh; cùng tập thể Công an tỉnh đoàn kết thống nhất, lãnh đạo toàn diện, hiệu quả các mặt công tác của ngành, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

BAN CHAP HANH

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định, tặng hoa cho đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường.

Đồng chí Trần Hồng Quảng và đồng chí Phạm Văn Sơn trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời các đồng chí bày tỏ mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát huy đoàn kết để lãnh đạo tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Trung ương Đảng, của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục phấn đấu vươn lên, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, kế thừa thành tích, kết quả và truyền thống quý báu của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thế hệ Công an tỉnh Ninh Bình xây dựng trong nhiều năm qua... để xây dựng lực lượng Công an Ninh Bình trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo baoninhbinh.org.vn

Thông tin truy cập

Truy cập: 490393

Trực tuyến: 29

Hôm nay: 491