Xã yên hòa
Thứ ba, ngày 27/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Người về Ninh Bình từ vùng cấp độ 1 chỉ thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe

Thứ bảy, 23/10/2021

Ngày 22/10/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 246/BCĐ-VP6 về việc triển khai thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

  • Ngày 22/10/2021,ư Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 246/BCĐ-VP6 về việc triển khai thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Người về Ninh Bình từ vùng cấp độ 1 chỉ thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe

Kiểm tra giấy tờ cá nhân của người vào địa bàn Ninh Bình tại chốt kiểm dịch COVID-19 thành phố Ninh Bình. Ảnh: PV

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" (gọi tắt là Nghị quyết 128), văn bản số 8718/BYT-DP ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế về việc giám sát người về từ các khu vực có dịch COVID-19; căn cứ văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ ngành có liên quan; căn cứ tình hình thực tế của địa phương, để đảm bảo việc "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 246/BCĐ-VP6  triển khai thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch C0VID-19

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình thống nhất tạm thời thực hiện trên toàn tỉnh như sau:

1. Nguyên tắc

- Thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị quyết 128 và các văn bản hướng dẫn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

- Thực hiện phương châm: "đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết" và "cách ly, xét nghiệm là then chốt, vắc-xin, thuốc điều trị là điều kiện tiên quyết".

- Các quy định phải cụ thể, chặt chẽ, đảm bảo cả phát triển kinh tế xã hội và an toàn phòng chống dịch, có sự đồng tình cao của người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Giữ vững thành quả phòng, chống dịch và phát triển kinh tế xã hội đã đạt được trong thời gian qua.

2. Cấp độ dịch

Cấp 1 (vùng có nguy cơ thấp - màu xanh)

3. Các biện pháp

3.1.Các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19

3.1.1. Đối với người tiếp xúc vòng một với người mac COVID-19 (Fl), người có tiền sử đi/về Ninh Bình từ các khu vực bị phong tỏa do Bộ Y tế/Sở Y tế các địa phương thông báo, vùng dịch cấp độ 4 (màu đỏ)

a. Đối với người đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19 (có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ 02 mũi vắc-xin) hoặc đã qua thời gian theo dõi sau điều trị COVID-19 (có giấy tờ chứng minh đã hoàn thành giai đoạn theo dõi và giấy ra viện không quá 6 tháng tính từ thời điểm ra viện)

Tổ chức cách ly tập trung 07 ngày tính từ ngày áp dụng biện pháp cách ly, tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú thêm 07 ngày sau khi cách ly tập trung. Lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR ít nhất 03 lần vào ngày 01, ngày 07 và ngày 14 trong toàn bộ giai đoạn cách ly hoặc ngay khi có triệu chứng nghi ngờ măc COVID-19.

b. Đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc-xin phòng COVID-19

Tổ chức cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày tính từ ngày áp dụng biện pháp cách ly, tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú thêm 14 ngày sau khi cách ly tập trung. Triển khai lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR ít nhất 04 lần vào các ngày 01, ngày 07, ngày 14, ngày 28 của toàn bộ giai đoạn cách ly hoặc ngay khi có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19.

c. Những người tiếp xúc gần với các đối tượng này (Fl) từ ngày trở về Ninh Bình được coi như người tiếp xúc vòng hai (F2) phải được cách ly tại nhà ít nhất 14 ngày tính từ ngày tiếp xúc lần gần nhất với Fl. Lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR ít nhất 02 lần vào ngày đầu và ngày cuối của giai đoạn cách ly hoặc ngay khi có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 (sử dụng phương pháp xét nghiệm gộp mẫu đối với F2).

3.1.2 .Đối với người đi/về Ninh Bình từ vùng cấp độ 3 (màu cam)

a. Đối với người đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19 (có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ 02 mũi vắc-xin) hoặc đã qua thời gian theo dõi sau điêu trị COVID-19 (có giây tờ chứng minh đã hoàn thành giai đoạn theo dõi và giấy ra viện không quá 6 tháng tính từ thời điểm ra viện).

Tổ chức cách ly tại nhà tối thiếu 07 ngày tính từ ngày áp dụng biện pháp cách ly. Triến khai lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR ít nhất 02 lần vào ngày đầu và ngày cuối của giai đoạn cách ly hoặc ngay khi có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc thêm 07 ngày sau giai đoạn cách ly tại nhà hoặc ngay khi có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19.

b. Đối với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19

Tổ chức cách ly tại nhà tối thiểu 14 ngày tính từ ngày áp dụng biện pháp cách ly. Triển khai lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR ít nhất 02 lần vào ngày đầu và ngày cuối của giai đoạn cách ly hoặc ngay khi có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19.

3.1.3. Đối với người đến/về Ninh Bình từ vùng cấp độ 2 (màu vàng)

a. Đối với người đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19 (có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ 02 mũi vắc-xin) hoặc đã qua thời gian theo dõi sau điều trị COVID-19 (có giấy tờ chứng minh đã hoàn thành giai đoạn theo dõi và giấy ra viện không quá 6 tháng tính từ thời điểm ra viện)

Thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe ít nhất 14 ngày tính từ ngày về Ninh Bình, hạn chế các tiếp xúc không cần thiết, tổ chức lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19.

b. Đối với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19

Tổ chức cách ly tại nhà tối thiểu 07 ngày tính từ ngày áp dụng biện pháp cách ly. Triển khai lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR 02 lần vào ngày đầu và ngày cuối của giai đoạn cách ly hoặc ngay khi có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc thêm 07 ngày sau giai đoạn cách ly tại nhà.

3.1.4. Đối với người đến/về Ninh Bình từ vùng cấp độ 1 (màu xanh)

Thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe ít nhất 14 ngày tính từ ngày về Ninh Bình, hạn chế các tiếp xúc không cần thiết, tổ chức lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19.

3.1.5. Đối với các trường hợp khác

- Đối với những trường hợp đi/về từ vùng dịch theo nhiệm vụ Quốc gia, nhiệm vụ của Trung ương, đã tiêm đủ 02 liều vắc-xin phòng COVID-19, có biện pháp kiểm soát dịch chặt chẽ, xét nghiệm RT-PCR âm tính thì không thực hiện cách ly. Những trường hợp đi/về từ vùng dịch theo nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cơ quan y tế sẽ căn cứ thông tin điều tra dịch tễ học để quyết định biện pháp cách ly phù hợp.

- Đối với những trường hợp chuyên gia, người về Ninh Bình làm việc, công tác; người đi ra tỉnh ngoài... trở về từ các vùng dịch cấp 3, cấp 4, vùng có yếu tố dịch tễ phức tạp, thuộc diện phải cách ly nếu được sự cho phép bằng văn bản của UBND các cấp tại Ninh Bình (cấp huyện/thành phố nếu đối tượng thuộc nhóm phải cách ly tập trung và câp xã/phường/thị trấn nếu đối tượng thuộc nhóm phải cách ly tại nhà), đã tiêm đủ 02 liều vắc-xin phòng COVID-19, có giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính với Sasr-Cov-2 trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm lấy mẫu thì không phải thực hiện cách ly và chỉ thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe; phải làm việc, ăn, ở tại khu vực riêng, hạn chế tiếp xúc. Khi về Ninh Bình phải thực hiện xét nghiệm ngay RT- PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên, việc xét nghiệm này được thực hiện 03 ngày/lần cho đến hết ngày thứ 14 tính từ khi bắt đầu về Ninh Bình hoặc ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19.

- Đối với những người đi khám, chữa bệnh từ các tỉnh/thành phố khác trở về Ninh Bình, thuộc diện phải cách ly tập trung mà vẫn cần phải chăm sóc y tế thì tổ chức cách ly y tế tại cơ sở y tế. Trường hợp bệnh nặng, hiểm nghèo, không tự sinh hoạt cần hỗ trợ từ người khác (có giấy ra viện hoặc được trạm y tế xã/phường/thị trấn địa phương xác nhận) thì tổ chức cách ly tại nhà nhưng chính quyền cơ sở phải giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện cách ly.

- Những trường hợp đi/về từ vùng có yếu tố dịch tễ phức tạp được coi như đi/về từ vùng có nguy cơ rất cao (cấp độ 4)

- Những trường hợp khác phải xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện, thành phố(đối với đối tượng thuộc diện cách ly tập trung) và ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã/phường/thị trấn (đối với đối tượng thuộc diện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú).

3.1.6. Đối với những tình huống đặc biệt

Trong trường hợp có các tình huống đặc biệt, phát hiện hoặc xuất hiện các ổ dịch tại những địa phương, điểm giáp ranh tỉnh Ninh Bình hoặc những địa phương khác nhưng có nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh tại tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động áp dụng các biện pháp kịp thời, trong đó có việc dừng tiếp nhận người dân về tỉnh hoặc thực hiện cách ly tập trung để đảm bảo hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh giữa các địa phương.

3.1.7. Tại các điểm kiểm soát dịch

- Không thực hiện lấy mẫu xét nghiệm; không yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm Sars-Cov-2; không làm ách tắc giao thông và lưu thông hàng hóa.

- Thực hiện khai báo y tế hoặc quét QR-Code, đối chiếu với các giấy tờ có liên quan đối với người vào tỉnh, căn cứ vào nội dung khai báo y tế để phân loại người đến từ vùng nguy cơ. Với những người về từ vùng cấp độ 2 (màu vàng), vùng cấp độ 3 (màu cam), vùng cấp độ 4 (màu đỏ) hoặc có bất thường trong tờ khai y tế thì thông báo cho chính quyền địa phương nơi công dân đến/về biết, đồng thời yêu cầu công dân đến/về địa phương phải khai báo ngay với trạm y tế hoặc UBND xã/phường/thị trấn để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp cách ly phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp.

- Khi ghi nhận người về từ các tỉnh/thành phố có dịch thuộc diện cách ly tập trung cần liên hệ với chính quyền hoặc cơ quan y tế địa phương nơi đối tượng dự kiến về để chuẩn bị địa điểm cách ly và phương án di chuyến từ chốt kiểm dịch đến địa điểm cách ly đảm bảo an toàn, không lây lan dịch bệnh.

3.1.8. Quản lý, điều trị người mắc COVID-19

Thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số 367/UBND -VP6 ngày 02/7/2021 của ƯBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, giám sát người bệnh COVID-19 và người trở về từ các ổ dịch.

3.1.9. Tổ chức tiêm vắc-xin

Thực hiện tiêm vắc-xin miễn phí cho toàn bộ người dân theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Sở Y tế xây dựng kế hoạch để chuẩn bị tiêm vắc-xin Sputnik V mũi 02 cho 350.000 người dân (đã tiêm mũi 01); tiếp tục tổ chức tiêm vắc-xin mũi 02 cho những người đã tiêm mũi 01, tiêm mũi 01 cho người cao tuổi có bệnh nền, phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú, học sinh... để đảm bảo tất cả người dân trên 18 tuổi đều được tiêm vắc-xin COVID-19.

3.1.10. Xét nghiệm

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh (lưu ý chỉ xét nghiệm đối với người đã tiêm đủ liều vắc- xin và người đã khỏi bệnh khi có yếu tố dịch tễ, yếu tố nguy cơ cao).

3.2 Các biện pháp khác

3.2.1. Đối với hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

- Tổ chức các hoạt động tập trung đông người trong nhà và ngoài trời phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (kiểm tra thản nhiệt, khai báo y tê băng QR-Code, đeo khâu trang thường xuyên, sát khuấn, giữ khoảng cách... Khuyến cáo không tập trung đông người tại các địa điểm.

- Hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa nội tỉnh và liên tỉnh được hoạt động nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; chủ phương tiện phải có biện pháp quản lý hành khách (quản lý bằng danh sách, mã QR-Code...); đăng kí lộ trình bắt buộc và có kế hoạch thực hiện lấy mẫu xét nghiệm rà soát cho lái xe, phụ xe theo quy định khi đi đến các địa phương có cấp độ dịch cao hơn trong lộ trình di chuyển. Chưa thực hiện vận tải hành khách đường dài đến vùng dịch cấp độ 3, cấp độ 4, vùng có yếu tố dịch tễ phức tạp và ngược lại.

- Lưu thông, vận chuyển, hàng hóa nội địa trong tỉnh hoặc liên tỉnh được hoạt động. Đối với phương tiện đi hoặc đến các địa phương có cấp độ dịch cao hơn phải được cấp thẻ "luồng xanh".

3.2.2. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống... trên địa bàn phải có kế hoạch, cam kết chịu trách nhiệm và đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Chưa thực hiện mở cửa trở lại đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, quán bar, karaoke, xông hơi, massage, game online, trò chơi điện tử, bi-a, hàng quán bán tại các địa điểm công cộng.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống... tổ chức xét nghiệm Sars-Cov-2 ngẫu nhiên, định kỳ 10 ngày/lần cho những đối tượng nguy cơ cao như: người lao động từ tỉnh ngoài đến Ninh Bình làm việc, người lao động thường xuyên tiếp xúc với đối tác, hàng hóa, phương tiện vận chuyển đến từ tỉnh ngoài.

3.2.3. Các hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao

- Xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Y tế. Các cơ sở có những hoạt động này có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh (bao gồm các hoạt động tự tổ chức xét nghiệm Sars-Cov-2 ngẫu nhiên cho nhân viên, người lao động định kỳ 10 ngày/lần...).

- Có kế hoạch quản lý khách hàng, thực hiện khai báo y tế kịp thời đầy đủ đặc biệt các khách hàng đến từ vùng dịch cấp độ cao hơn (không tiếp nhận các khách hàng đến từ vùng dịch cấp độ 2 nhưng chưa tiêm đủ 02 liều vắc-xin, vùng dịch cấp độ 3, cấp độ 4, vùng có yếu tố dịch tễ phức tạp). Quản lý khách hàng theo QR-Code.

3.2.4. Các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng, thờ tự

- Không tập trung quá 50 người, thực hiện theo đúng hướng dẫn phòng, chống dịch của Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và Sở Y tế Ninh Bình.

- Trong trường hợp cần thiết tổ chức các sự kiện tập trung đông người phải xây dựng kế hoạch, phương án đề xuất với ủy ban nhân dân các cấp (tùy mức độ quy mô) để được phê duyệt, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

3.2.5. Đối với hoạt động giáo dục, đào tạo

Tiếp tục thực hiện dạy và học tại trường đối với các cấp học (riêng giáo dục mầm non tùy tình hình thực tế của mỗi địa phương tổ chức thực hiện phù hợp). Các cơ sở giáo dục cần xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, đảm bảo hiệu quả, an toàn.

3.2.6. Hoạt động của cơ quan, đơn vị công sở

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Xây dựng kế hoạch, phương án và chịu trách nhiệm về các hoạt động phòng, chống dịch tại đơn vị.

3.2.7. Ứng dụng công nghệ thông tin

- Cập nhật thông tin về tiêm chủng, kết quả xét nghiệm và kết quả điều trị COVID-19 trên các ứng dụng công nghệ.

- Tăng cường quản lý thông tin người ra/vào địa điểm công cộng, phương tiện giao thông công cộng, địa điểm kinh doanh, sự kiện đông người bằng mã QR-Code.

3.2.8. Đối với các cá nhân

- Phải xuất trình giấy tờ cá nhân (căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy khai sinh/giấy phép lái xe) khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu; giấy xác nhận lưu trú của địa phương nơi đi (nếu có).

- Thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, quét mã QR-Code tại các điểm kiểm soát dịch liên ngành.

- Khai báo y tế ngay với cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương nơi đến lưu trú/cư trú và tuân thủ nghiêm túc các quy định về y tế của tỉnh.

- Trong thời gian theo dõi y tế khi có triệu chứng bất thường về sức khỏe: ho, sốt, đau rát họng, khó thở... phải báo ngay với y tế địa phương để được lấy mẫu và hướng dẫn phòng, chống dịch theo quy định.

- Luôn nghiêm túc thực hiện thông điệp 5k và các biện pháp phòng chống dịch.

Tham khảo phân vùng nguy cơ trên website: https://nguyco.antoancovid.vn

Ban Chỉ đạo giao Sở Y tế công bố, cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn và vùng cách ly y tế (phong tỏa), vùng có nguy cơ cao, có yếu tố dịch tễ phức tạp thuộc các tỉnh, thành phố và các biện pháp áp dụng tương ứng trên website của Sở Y tế: soyte.ninhbinh.gov.vn mục VIRUS CORONA, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; cập nhật cấp độ dịch, vùng cách ly y tế (phong tỏa) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Thực hiện việc hướng dẫn cụ thế các biện pháp phòng chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ.

Căn cứ tình hình thực tế Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố được phép bổ xung các biện pháp phòng chống dịch linh hoạt, thích ứng nhưng không trái với Nghị quyết 128 của Chính phủ. UBND các huyện, thành phố thông báo tới các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ có người lao động cư trú tại các địa phương khác đi/về hàng ngày thuộc vùng có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao, vùng có yếu tố dịch tế phức tạp đế cơ quan, doanh nghiệp có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời về ƯBND tỉnh và Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh để được xem xét, giải quyết.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo trên và chịu trách nhiệm về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với lĩnh vực, địa phương phụ trách.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

TỐNG QUANG THÌN

Theo baoninhbinh.org.vn

 

Thông tin truy cập

Truy cập: 471315

Trực tuyến: 19

Hôm nay: 416