Xã yên hòa
Thứ ba, ngày 27/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Khai mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ sáu, 25/06/2021

Sáng 25/6, tại Trụ sở HĐND tỉnh, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV đã tổ chức kỳ họp thứ nhất -Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo luật định.

Khai mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí UVT.Ư Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh; đại biểu Vụ địa phương I - Ban Tổ chức Trung ương, Vụ Công tác đại biểu thuộc Văn phòng Quốc hội; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV; Bí thư các huyện ủy, thành ủy; đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 20212026

Các đại biểu dự khai mạc kỳ họp.

Về dự kỳ họp có 50 vị đại biểu vừa được cử tri trong tỉnh tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

7h30

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Qua cuộc bầu cử, cử tri trong tỉnh đã bầu đủ 50 vị đại biểu HĐND tỉnh là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. 

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 20212026

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV trân trọng cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức, đoàn thể và cử tri trong tỉnh đã tổ chức tốt và tham gia có hiệu quả, làm nên thành công của cuộc bầu cử vừa qua. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV cũng khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2016-2021, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, kế thừa và phát huy kinh nghiệm, thành quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, HĐND tỉnh khóa XIV đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thực hiện chức năng giám sát và quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri và nhân dân toàn tỉnh, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Thành công của HĐND tỉnh khóa XIV là tiền đề để HĐND tỉnh khóa XV tiếp tục có những đổi mới để hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV cho biết: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương trong suốt nhiệm kỳ. Do đó, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng để bầu giữ các chức danh trong bộ máy của HĐND và UBND tỉnh, góp phần xây dựng chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu của kỳ họp, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

7h43

Sau phát biểu khai mạc kỳ họp, HĐND tỉnh nghe đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khóa XIV, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh trình bày Báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 20212026

Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả cuộc bầu cử.

Theo đó: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh được diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo tốt các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19 và thành công rất tốt đẹp. 

Kết thúc ngày bầu cử, toàn tỉnh có 99,57% cử tri đi bầu cử, trong đó có 60/143 xã, phường, thị trấn và 782/1.020 khu vực bỏ phiếu có 100% số lượng cử tri đi bầu, đây là tỉ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất trong các cuộc bầu cử của tỉnh từ trước đến nay. Kết quả. Cử tri trong tỉnh đã bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thành phố; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã cơ bản đảm bảo số lượng (đạt 99,07% so với số lượng đại biểu được bầu). Đặc biệt, không có bầu cử lại, bầu cử thêm, không có vi phạm pháp luật về bầu cử và Ngày bầu cử (23/5/2021) đã thực sự là ngày hội của các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng chính quyền. 

Cử tri trong tỉnh đã bầu đủ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV là 50 đại biểu, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần đại biểu được phân bổ. Trong đó: Đại biểu nữ là: 12 đại biểu (đạt tỷ lệ 24%); Dân tộc thiểu số: 2 đại biểu (đạt tỷ lệ 4%); Trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 8 đại biểu (đạt tỷ lệ 16%); người ngoài Đảng: 3 đại biểu (đạt tỷ lệ 6%); đại biểu tái cử (tỷ lệ so với người trúng cử): 21 đại biểu (đạt tỷ lệ 42%); Tôn giáo: 3 đại biểu (đạt tỷ lệ 6%). 

Về trình độ chuyên môn: 62% đại biểu có trình độ chuyên môn trên đại học và chỉ có 1 đại biểu có trình độ chuyên môn dưới đại học (chiếm tỷ lệ 2%). Về trình độ chính trị: 74% đại biểu có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 8% đại biểu có trình độ cử nhân, trung cấp chính trị. 

Về thành phần: Đại biểu trong cơ quan Đảng có 14 đại biểu (chiếm tỷ lệ 28%); Chính quyền: 12 đại biểu (chiếm tỷ lệ 24%); Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên: 08 đại biểu (chiếm tỷ lệ 16%); Lực lượng vũ trang nhân dân: 2 đại biểu (chiếm tỷ lệ 4%); Cơ quan, đơn vị khác: 14 đại biểu (chiếm tỷ lệ 28%).

Căn cứ biên bản Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 31/5/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh đã thảo luận, thống nhất ban hành Nghị quyết số 58 về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

(Các nội dung của kỳ họp sẽ được Báo Ninh Bình tiếp tục cập nhật).

Theo baoninhbinh.org.vn

Thông tin truy cập

Truy cập: 471526

Trực tuyến: 14

Hôm nay: 627