Xã yên hòa
Thứ ba, ngày 27/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ ba, 14/09/2021

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 13/9, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Công thương; lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Buổi sáng, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào nhóm vấn đề các nội dung trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh gồm: Nhóm nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Đầu tư công; Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà kết luận: Đối với các nội dung trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất các tờ trình dự thảo nghị quyết, đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tại hội nghị, rà soát thật kỹ các nội dung, bổ sung hoàn chỉnh các dự thảo tờ trình.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu kết luận hội nghị.

Đảng đoàn HĐND tỉnh tập trung thẩm định kỹ nội dung các dự án để hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh quyết định theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; đối với các công trình, dự án khi thực hiện cần sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ cấp vốn, thực hiện phân kỳ đầu tư, tránh dàn trải, nợ xây dựng cơ bản. 

Đặc biệt lưu ý vấn đề xác định nguồn lực tài chính; tiếp tục rà soát thứ tự ưu tiên các dự án. Các dự án khẩn cấp cần tập trung tiến hành nhanh, dứt điểm, quyết liệt để hoàn thành đảm bảo an toàn tính mạng, sản xuất lao động của Nhân dân, đáp ứng tính chất khấn cấp của dự án. Phải rất quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn; đảm bảo chặt chẽ về mặt thủ tục và các quy định; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo quy trình, quy định chặt chẽ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh dự báo trước những khó khăn và chủ động đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe, thảo luận các nội dung: Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045; Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và quản lý khu công nghiệp, cụm công  nghiệp; Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Báo cáo sơ kết và Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 24/10/2016 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh làm đầu mối tiếp thu, hoàn thiện để trình theo thẩm quyền. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với các dự thảo nêu trên.Văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sẽ tiếp thu và xin ý kiến của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng văn bản trước khi ban hành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Trong quá trình tiếp thu các văn bản nêu trên, đề nghị quan tâm đến mối liên hệ giữa các nội dung, tính thống nhất trong các văn bản, trong mối quan hệ giữa các vấn đề như nguồn nhân lực, liên kết giữa các vùng miền, các địa phương; rất lưu ý đến việc giải quyết các mối quan hệ giữa các vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển. 

Cùng với đó là rà soát, đánh giá đầy đủ, thực chất những kết quả đạt được, xác định rõ nguyên nhân, hạn chế, khó khăn, đặc biệt là nguyên nhân về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực này; đầu tư thêm cho công tác dự báo, tầm nhìn; trong quá trình rà soát, đánh giá cần nhìn thẳng vào sự thật, thực tế để có giải pháp hiệu quả và bổ sung; hoàn thiện các giải pháp về nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về khu, cụm công nghiệp, về du lịch và bảo vệ môi trường.

Mặt khác, cần quan tâm đến các giải pháp về xã hội hóa, huy động nguồn lực tổng thể; quan tâm rà soát, có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong cơ chế chính sách, việc tổ chức thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đặc biệt lưu ý đến vai trò của người đứng đầu, vai trò kiểm tra, giám sát; tăng cường vai trò giám sát công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, HĐND, của nhân dân...

Đối với nội dung triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước, sau khi các đại biểu nêu ý kiến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Về cơ bản việc thực hiện ngân sách địa phương đã được tỉnh ta thực hiện tốt theo quy định, thu chi ngân sách hiệu quả. Tuy nhiên có một số vấn đề cần lưu ý trong kết luận, kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước đã nêu. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với các nội dung Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã trình, trong đó giao cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu hoàn chỉnh để ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện theo thẩm quyền. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Tinh thần thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Đặc biệt có giải pháp khắc phục những hạn chế đã diễn ra trong nhiều năm như thanh toán số nợ đọng xây dựng cơ bản, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, ngân sách. 

Đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình giám sát việc thực hiện kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cần nghiên cứu, tổ chức giám sát việc kiểm điểm trách nhiệm làm rõ những sai phạm xử lý đúng quy định đối với những tổ chức đảng, đảng viên nếu có liên quan đến các hạn chế, khuyết điểm như trong báo cáo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hồng Quảng phát biểu tại hội nghị.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy căn cứ kết quả khắc phục các nội dung theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để làm căn cứ cơ sở đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về đầu tư công và ngân sách nhất là khâu thiết kế, lập dự toán, thẩm định, quản lý sử dụng tài sản công, tài chính công.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức rà soát thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán và có trách nhiệm theo dõi việc tổ chức thực hiện. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc chế độ công vụ và trách nhiệm thực thi công vụ; vai trò lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cũng như việc khắc phục sai phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước, trên cơ sở đó đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân, đặc biệt đối với cá nhân các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đây là căn cứ rất quan trọng để điều động, sắp xếp cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Buổi chiều, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghe và cho ý kiến vào nội dung xin ý kiến của UBND tỉnh về việc sử dụng kinh phí cắt giảm từ chi hội nghị, chi công tác trong và ngoài nước, tiết kiệm chi thường xuyên của các cơ quan đơn vị khối tỉnh để bổ sung dự phòng ngân sách cấp tỉnh; Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học  tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh theo Kết luận số 74-KL/TW, ngày 22/5/2020 của Bộ Chính trị và công tác tổ chức cán bộ.

Nguồn: https://baoninhbinh.org.vn

Thông tin truy cập

Truy cập: 471360

Trực tuyến: 16

Hôm nay: 461