Xã yên hòa
Thứ sáu, ngày 01/03/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ hai, 07/08/2023

Chiều 2/8, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu một số Ban xây dựng Đảng ở trung ương; lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ban, ngành, cơ quan liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025. 

Qua thảo luận, các đại biểu nhất trí với đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, theo đó việc sửa đổi, bổ sung đã dựa trên cơ sở các quy định hiện hành của Trung ương, của tỉnh (nhất là các quy định mới ban hành) và tình hình thực tiễn. 

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các đại biểu góp ý cụ thể về một số điều khoản, điểm, mục, trong đó đề nghị điều chỉnh diễn đạt ngữ, nghĩa; bổ sung về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, mối quan hệ công tác với các cơ quan Trung ương.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với các ý kiến phát biểu tại hội nghị và nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các ý kiến góp ý được tiếp thu để hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định.

Cho ý kiến vào Dự thảo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Tam Điệp, các đại biểu tập trung góp ý về: đánh giá chung kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay; về phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện trong thời gian tới; về những kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ thành phố Tam Điệp trong việc chỉ đạo rà soát việc quản lý, sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố và những đề xuất, kiến nghị trong lĩnh vực đầu tư công… 

Các đại biểu cũng cho rằng, việc ban hành Kết luận sẽ là cơ sở để Ban Thường vụ Thành ủy Tam Điệp đánh giá rõ nét hơn những kết quả đạt được của thành phố, chỉ rõ hạn chế cần khắc phục, xác định nhiệm vụ, đồng thời định hướng phát triển cho thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như lâu dài để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với dự thảo Thông báo kết luận; giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh dự thảo Thông báo kết luận, trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành. Đồng thời giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo kết luận bảo đảm khả thi, hiệu quả. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý: Việc Quy hoạch thành phố Tam Điệp phải đặt trong quy hoạch tỉnh. Về mục tiêu phấn đấu đưa Tam Điệp đạt đô thị loại II, cần thúc đẩy đô thị hóa gắn với nâng cao chất lượng đô thị, văn minh đô thị. Trong phát triển của thành phố cần nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp. Đồng thời thực hành tiết kiệm, cắt giảm các công trình đầu tư chưa thực sự cần thiết.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào báo cáo những quan điểm, định hướng quan trọng trong Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, các đại biểu cho đây là vấn đề rất hệ trọng, do đó cần có sự rà soát, đánh giá kỹ lưỡng các mục tiêu, chiến lược phát triển nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, làm cơ sở cho việc quản lý và đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình sớm trở thành tỉnh khá của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước. 

Các đại biểu ghi nhận Báo cáo đã tiếp thu, chỉnh sửa, giải trình làm rõ nét quan điểm, mục tiêu phát triển của tỉnh, tốc độ tăng trưởng của tỉnh so với trung bình của vùng Đồng bằng sông Hồng; không gian phát triển; phương án phát triển cảng hàng không, xóa bỏ vùng phân lũ, chậm lũ sông Hoàng Long và tỷ lệ đô thị hóa. Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến vào việc rà soát, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và một số nội dung liên quan đến phát triển du lịch, hạ tầng giao thông…

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản nhất trí các nội dung tiếp thu, giải trình những quan điểm, định hướng quan trọng của Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình tại hội nghị. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn phát biểu tại hội nghị.

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị. Trong đó, tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa tối đa các ý kiến theo báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định, ý kiến của các Bộ, Ban, ngành Trung ương và của các chuyên gia, nhà khoa học phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, đảm bảo tính đồng bộ, có sự gắn kết các định hướng lớn giữa quy hoạch quốc gia, ngành, vùng với quy hoạch tỉnh và giải trình những ý kiến không đồng thuận có căn cứ, luận cứ xác đáng. 

Tiếp tục nghiên cứu rà soát hoàn thiện các phương án, trong đó lưu ý về lộ trình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương; việc phát triển tỉnh có yếu tố đặc thù của vùng Cố đô; việc thăm dò, khai thác khoáng sản; phân bổ và khoanh vùng đất đai của Quy hoạch tỉnh. 

Nghiên cứu đề nghị xin xây dựng Nhà máy điện khí gắn với phương án ngừng hoạt động Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đồ án Quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, đảm bảo tiến độ.

Thảo luận về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Văn Phong (huyện Nho Quan), các đại biểu bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với nội dung điều chỉnh tiến độ thực hiện và điều chỉnh quy mô chia lô khu đất công nghiệp diện tích 30,77ha. Việc điều chỉnh này là hợp lý nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và các hạng mục phụ trợ của dự án theo đúng quy hoạch hiện hành, sớm hoàn thành lấp đầy, thu hút đầu tư thứ cấp. 

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Văn Phong như đề xuất của Ban cán sự đảng UBND tỉnh (tại Báo cáo số 196-BC/BCSĐ, ngày 24/7/2023). 

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiến độ dự án để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện dự án sản xuất kinh doanh theo đúng tính chất cụm công nghiệp đã được phê duyệt và phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh; ưu tiên sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch phát triển bền vững, sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng lớn; quan tâm việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ, xử lý nước thải, chất thải. Trong quá trình triển khai thực hiện chú ý bảo đảm quyền lợi người lao động và xây dựng hệ sinh thái dân sinh đi kèm. 

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về: chủ trương bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Tờ trình về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028; Công tác thi đua, khen thưởng và công tác tổ chức cán bộ. 

Nguồn: https://baoninhbinh.org.vn

Thông tin truy cập

Truy cập: 489983

Trực tuyến: 27

Hôm nay: 81