Xã yên hòa
Thứ sáu, ngày 01/03/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Đồng chí Phạm Quang Ngọc tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ bảy, 26/06/2021

Sáng 25/6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Theo đó, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bầu Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh của UBND tỉnh.

Kết quả: 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã bầu đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Các đồng chí: Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; Trần Song Tùng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, với sự thống nhất và tín nhiệm cao, HĐND tỉnh đã bầu Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 19 người theo đúng cơ cấu, thành phần theo quy định. 

Đồng chí Phạm Quang Ngọc

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh của UBND tỉnh. 

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV và Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 được đại biểu HĐND tỉnh quyết nghị thông qua.

Thay mặt các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XV đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ các chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm, trọng trách rất lớn mà Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri và nhân dân đã tin tưởng giao cho. 

Đồng chí nhấn mạnh: Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng thời để hoàn thành thật tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ đã đề ra, hướng tới đưa tỉnh Ninh Bình là trung tâm Du lịch lớn của quốc gia, quốc tế, là tỉnh khá của vùng Đồng bằng sông Hồng, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhất là trong tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả đã đạt được của các nhiệm kỳ trước đây, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, quyết tâm chính trị cao trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; chung sức, đồng lòng xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, kiên định, bản lĩnh vững vàng, thực sự gương mẫu, phát huy tốt nhất vai trò của tập thể và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là của người đứng đầu; hành động kiên quyết, kịp thời, sáng tạo, phối hợp, hỗ trợ cùng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ; nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện tốt chức năng là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 20212026

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ. 

Tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện; phân cấp hợp lý, hiệu quả và làm rõ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng tổ chức và mỗi cá nhân, khắc phục sự chậm trễ, phiền hà của cơ quan Nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp; bám sát thực tiễn; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và phòng chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để huy động mọi nguồn lực; nâng cao chất lượng quy hoạch, phục hồi, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; thực hiện tốt công bằng xã hội; phát triển văn hóa xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, bảo vệ và cải thiện môi trường, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị - xã hội.

Với cương vị là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm toàn diện về các hoạt động chỉ đạo, điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ của tập thể của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành kế thừa truyền thống tốt đẹp, những kết quả đã đạt được, nghiêm túc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri, của nhân dân, nỗ lực học tập, rèn luyện, làm việc với trách nhiệm và khả năng cao nhất; tập trung chỉ đạo, bám sát các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh để đề ra kế hoạch hành động, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh và cá nhân phù hợp, hiệu quả.

Thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong tiếp tục nhận được sự giám sát, hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ của các vị Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí và toàn thể đồng chí, cử tri và nhân dân trong tỉnh. 

 

 

Danh sách Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình, 
nhiệm kỳ 2021-2026

(Xếp theo thứ tự A, B, C)

 1. Phan Thành Công, TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
 2. Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
 3. Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế
 4. Đoàn Thanh Hải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
 5. Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Sở Công thương
 6. Hoàng Văn Kiên, TUV, Giám đốc Sở Tài chính
 7. Bùi Văn Mạnh, TUV, Giám đốc Sở Du lịch
 8. Đinh Thị Thúy Ngần, TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
 9. Đặng Xuân Nguyên, TUV, Chánh Thanh tra tỉnh
 10. Lâm Xuân Phương, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
 11. Cao Trường Sơn, TUV, Giám đốc Sở Xây dựng
 12. Phạm Văn Sơn, TVTU, Giám đốc Công an tỉnh
 13. Đặng Đức Tân, TUV, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
 14. Đinh Công Thanh, TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
 15. Lê Trọng Thành, TUV, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải
 16. Nguyễn Toàn Thắng, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 17. Phạm Minh Thường, Giám đốc Sở Tư pháp
 18. Vũ Nam Tiến, TUV, Giám đốc Sở NN và PTNT
 19. Đinh Công Toản, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ.

 

 

Theo baoninhbinh.org.vn

Thông tin truy cập

Truy cập: 490070

Trực tuyến: 21

Hôm nay: 168