Xã yên hòa
Thứ ba, ngày 27/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Cấp độ dịch COVID-19 tại tỉnh Ninh Bình, vẫn nguy cơ thấp (bình thường mới)

Chủ nhật, 26/12/2021

Ngày 24/12/2021, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình ký ban hành văn bản số 368/TB-SYT thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Ninh Bình như sau:

Cấp độ dịch COVID-19 tại tỉnh Ninh Bình, vẫn nguy cơ thấp (bình thường mới)

Ninh Bình đã có một số xã ở cấp độ 3, 4 trong phòng chống dịch.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; Căn cứ Quyết định số 4800-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; căn cứ vào tình hình thực tế tại tỉnh Ninh Bình, đối chiếu với các văn bản trên, Sở Y  tế Ninh Bình thông báo cấp độ dịch của tỉnh Ninh Bình tại thời điểm hiện tại như sau: 

Các đơn vị hành chính cấp tỉnh đạt cấp độ 1.

Cấp huyện: 2 thành phố là thành phố Ninh Bình và thành phố Tam Điệp và 5 huyện gồm Yên Khánh, Kim Sơn, Nho Quan, Hoa Lư và Gia Viễn đạt cấp độ 1; riêng huyện Yên Mô thuộc cấp độ 2.

Đối với cấp xã: Có 137/143 xã/phường/thị trấn đạt cấp độ 1; có 3/143 xã/phường/thị trấn cấp độ 2 (xã Yên Từ và Yên Nhân, huyện Yên Mô và xã Gia Thắng, huyện Gia Viễn); có 2/143 xã/phường/thị trấn cấp độ 3 (xã Gia Vượng và thị trấn Me, huyện Gia Viễn); có 1/143 xã/phường/thị trấn cấp độ 4 (xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô).

Nghị quyết 128 quy định phân loại cấp độ dịch theo 4 cấp: Cấp 1 - nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; cấp 2 - nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; cấp 3 - nguy cơ cao tương ứng với màu cam; cấp 4 - nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Theo baoninhbinh.org.vn

Thông tin truy cập

Truy cập: 471375

Trực tuyến: 14

Hôm nay: 476