Xã yên hòa
Thứ ba, ngày 27/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Bế mạc Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XV

Thứ năm, 27/10/2022

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XV, chiều 27/10, HĐND tỉnh tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, thảo luận, thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bế mạc Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XV

Các đại biểu dự bế mạc kỳ họp.

Các đồng chí: Bùi Hoàng Hà, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Theo đó, mở đầu phiên họp, sau khi nghe Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026, HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Hồng Quảng do nghỉ hưu trước tuổi.Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 được HĐND tỉnh thông qua ngay sau đó. 

Trước đó, ngày 27/9/2022, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 634-QĐNS/TW về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình kể từ ngày 1/10/2022.

Trong chương trình, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 do ông Phạm Văn Sơn đã chuyển công tác. 

HĐND tỉnh cũng đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Đặng Xuân Nguyên, TUV, Bí thư Huyện ủy Nho Quan, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh. Các Nghị quyết về việc miễn nhiệm và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh được HĐND tỉnh thông qua ngay sau đó.

Bế mạc Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XV

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh cũng đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả: Với đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung các ông: Đặng Trọng Cường, TVTU, Giám đốc Công an tỉnh và ông Vũ Gia Long, TUV, Chánh thanh tra tỉnh là Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 được HĐND tỉnh thông qua ngay sau đó.

Trong phiên làm việc buổi chiều, lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động, Thương binh và xã hội đã giải trình làm rõ hơn các vấn đề mà đại biểu quan tâm qua thảo luận tại tổ, như: nguồn lực, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025…

Sau đó, HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết thông qua 21 dự thảo Nghị quyết.

Bế mạc Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XV

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Hoàng Hà, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định: Sau thời gian làm việc khẩn trương, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và dân chủ thảo luận, xem xét, thông qua 21 dự thảo nghị quyết tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; các công trình, dự án đầu tư công; nâng tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh nhanh, bền vững trong những năm tới. 

Đồng chí đề nghị ngay sau kỳ họp, các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng và các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Lưu ý về thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan ngay từ khi xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để tiến hành thẩm tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Theo baoninhbinh.org.vn

Thông tin truy cập

Truy cập: 471379

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 480