Xã yên hòa
Thứ năm, ngày 30/05/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng và phát triển "Thành phố Hoa Lư" tổ chức phiên họp thứ nhất

Thứ tư, 13/03/2024

Chiều 12/3, Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng và phát triển "Thành phố Hoa Lư" (là tên gọi dự kiến trình cấp có thẩm quyền quyết định khi hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư) tổ chức phiên họp thứ nhất. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển "Thành phố Hoa Lư". 

Theo đó, triển khai tổ chức thực hiện Đề án nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 16, ngày 23/8/2023 của Tỉnh ủy về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025. Việc xây dựng và phát triển "Thành phố Hoa Lư" trên cơ sở hợp nhất huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình thành đơn vị hành chính thành phố mới (dự kiến lấy tên là thành phố Hoa Lư) với định hướng tính chất là "Đô thị di sản thiên niên kỷ", đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận "Thành phố Hoa Lư" là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Ninh Bình; có vị thế trung tâm du lịch vùng và quốc gia, mang giá trị toàn cầu; là trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa, kinh tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, dịch vụ chất lượng cao, đầu mối hợp tác quốc tế của tỉnh Ninh Bình…

Các đại biểu cũng thống nhất mục tiêu của Đề án, đó là: Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Ninh Bình và Đảng bộ huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, tạo nền tảng, tiền đề để xây dựng và phát triển "thành phố Hoa Lư" theo định hướng "Đô thị Di sản thiên niên kỷ". 

Đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển thành phố Hoa Lư "Đô thị Di sản thiên niên kỷ" độc đáo, tiêu biểu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, là hình mẫu phát triển dựa trên sự kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phục dựng, bảo tồn di sản và tăng trưởng kinh tế, hướng vào các tiêu chí xã hội phát triển và nhân dân hạnh phúc. 

Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị; quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc, đô thị, đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thông minh, đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh; bảo đảm sự hài hòa giữa kiến trúc với tự nhiên gắn với bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An. 

Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các nội dung liên quan đến đất đai và giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi, làm rõ, thống nhất các nội dung, đề xuất công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận ý kiến, đề xuất của các đại biểu. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Ban Chỉ đạo, các yêu cầu của việc xây dựng Đề án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: việc xây dựng Đề án là chuẩn bị trước một bước để xây dựng, phát triển "Thành phố Hoa Lư" theo định hướng "Đô thị Di sản thiên niên kỷ", đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí giao thành phố Ninh Bình chủ trì phối hợp với huyện Hoa Lư xây dựng ngay Đề án phân loại đô thị; giao thành phố Ninh Bình chủ trì lập Đề án xây dựng và phát triển "Thành phố Hoa Lư", trên cơ sở đó bố trí nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo các tiêu chí đô thị loại II, hướng tới xây dựng đô thị loại I. 

Đề nghị các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm rà soát, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí của ngành mình trong Bộ tiêu chí phân loại đô thị, trên cơ sở đó gửi về Sở Xây dựng và UBND thành phố để tổng hợp, rà soát xây dựng Đề án.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND thành phố Ninh Bình, UBND huyện Hoa Lư và đơn vị đơn vị liên quan phối hợp thực hiện Đề án đạt chất lượng, đảm bảo kế hoạch đề ra; khơi dậy các tiềm năng, nguồn lực của toàn xã hội để xây dựng và phát triển "Thành phố Hoa Lư" theo định hướng "Đô thị Di sản thiên niên kỷ", trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Ninh Bình.

Nguồn: https://baoninhbinh.org.vn

Thông tin truy cập

Truy cập: 861546

Trực tuyến: 22

Hôm nay: 3408