Xã yên hòa
Thứ ba, ngày 27/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Bài thi Tổ hợp Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 gồm 3 môn Tiếng Anh, Hóa học và Lịch sử

Thứ hai, 18/04/2022

Bài thi Tổ hợp Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 gồm 3 môn Tiếng Anh, Hóa học và Lịch sử

Ngày 15/4/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Văn bản số 31/SGDĐT-QLCL về việc thông báo các môn thi trong bài thi Tổ hợp và thời gian tổ chức thi của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Bài thi Tổ hợp Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 gồm 3 môn Tiếng Anh, Hóa học và Lịch sử

Học sinh Trường THCS thị trấn Yên Ninh (Yên Khánh) trong giờ ôn tập.

Theo đó, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 thi 3 bài thi: Toán, Văn và bài thi Tổ hợp. Các môn thi của bài thi Tổ hợp gồm 3 môn Tiếng Anh, Hóa học và Lịch sử. Thời gian tổ chức Kỳ thi từ ngày 8/6/2022 đến ngày 10/6/2022. 

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tỉnh Ninh Bình tổ chức căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh THPT và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đồng thời, thực hiện đúng theo  Quyết định số 43/QĐ-UBND, ngày 18/1/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tỉnh Ninh Bình. 

Nguồn: https://baoninhbinh.org.vn

Thông tin truy cập

Truy cập: 471324

Trực tuyến: 23

Hôm nay: 425