Xã yên hòa
Thứ sáu, ngày 23/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Thông báo về việc đăng ký tiêm vắc xin liều nhắc lại lần 1 ( Mũi 3) và liều nhắc lại lần 2 ( Mũi 4 ) phòng COVID -19 trên địa bàn xã Yên Hòa

Thứ tư, 01/06/2022

Thực hiện Công văn số 236/CV – TTYT, ngày 30/5/2022 của Trung tâm y tế huyện Yên Mô về việc triển khai tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn huyện.

Ban chỉ đạo tiêm chủng vắc xin Covid 19 xã Yên Hòa xây dựng Kế hoạch tiêm liều nhắc lại lần 1, lần 2 (mũi 3, mũi 4) bằng vắc xin Pfizer cho công dân trong xã từ 18 tuổi trở lên. Vậy đề nghị những ai chưa tiêm 2 mũi vắc xin trên thì đến đăng ký với Tổ covid cộng đồng của thôn để đăng ký tiêm (qua đồng chí Trưởng thôn hoặc cán bộ y tế thôn).

Đối với Tổ covid công đồng các thôn, rà soát đến từng hộ của thôn mình và lập danh sách tiêm gửi về Ban chỉ đạo của xã (qua Trạm y tế xã và VP HĐND&UBND xã) chậm nhất 16h00 ngày 03/6/2022.

Dự kiến thời gian tổ chức tiêm 1 ngày (Chủ nhật, ngày 05/6/2022). Địa điểm tại Nhà văn hóa xã Yên Hòa. Lưu ý: Khi đến tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đề nghị mang theo giấy chứng nhận đã tiêm chủng mũi 1, mũi 2, mũi 3, thẻ căn cước công dân hoặc chứng minhthư nhân dân. Ban chỉ đạo tiêm chủng vắc xin Covid 19 xã Yên Hòa trân trong Thông báo./.

Văn bản đính kèm: 

/uploads/files/%C4%90%C4%82NG%20T%E1%BA%A2I%20V%C4%82N%20B%E1%BA%A2N%20CH%E1%BB%88%20%C4%90%E1%BA%A0O%20C%E1%BB%A6A%20X%C3%83/PDF/Q%C4%90_ch%C4%83m_s%C3%B3c_covid/Thong_bao_ve_viec_dang_ky_tiem_vac_xin.pdf

VP HĐND&UBND

Thông tin truy cập

Truy cập: 454500

Trực tuyến: 27

Hôm nay: 2653