Xã yên hòa
Chủ nhật, ngày 25/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Hướng dẫn của các Sở Ban Ngành

Thứ bảy, 11/03/2023

Sở nông nghiệp

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
2027/SNN-HD 26/08/2022 Thực hiện một số chỉ tiêu, tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tỉnh Ninh Bình

Tải về

Phụ lục


Trung tâm nước sạch và vsmtnt

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
73/TTNS-XNN 26/05/2022 V/v đề xuất hướng dẫn thực hiện tiêu chí nước sạch thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025

Tải về

Phụ lục

87/TTNS-XNN 23/06/2022 V/v hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thực hiện tiêu chí 17.1 về tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn năm 2022

Tải về

Phụ lục

BC-UBND   Kết quả thực hiện Tiêu chí số 18.1, 18.2 và 18.3 thuộc Tiêu chí 18 Chất lượng môi trường sống quy định tại Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Tải về

Phụ lục


Sở Văn hóa - Thể thao

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
1118/SVHTT-NSVH&GĐ 01/07/2022 V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Tải về

1524/SVHTT-NSVHGĐ 12/09/2022 V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Tải về


Sở lao động

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
1592/HD-SLĐTBXH 14/09/2022 Thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đối với các tiêu chí ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Tải về

Phụ lục


Sở giao thông vận tải

 

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
1376/SGTVT-KCHT 21/07/2022 V/v triển khai “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025” Tải về


Chi cục kiểm lâm

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
283/KL-NV 25/05/2022 V/v triển khai hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 Tải về


Cục thống kê

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
156/CTK-NTM 28/06/2022 V/v Hướng dẫn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022

Tải về


Ban chỉ huy quân sự

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
709/BCH-TM 14/04/2022 V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí 19.1 Trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Tải về


Công an tỉnh

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
665/HD-CAT-XDPT 13/04/2022 Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu về An ninh, trật tự đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 Tải về


Sở công thương

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
855/SCT-TM 01/07/2021 V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Tải về


Sở y tế

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
2298/SYT-KHTC 08/09/2022 V/v hướng dẫn thực hiện Tiêu chí y tế trong Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 Tải về


Văn phòng

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
743/VPUBND-VP6 27/07/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số05/2022/TT-BTTTT của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về


Hội liên hiệp phụ nữ

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
03/HD-BTV 24/08/2022 Thực hiện các nội dung thành phần thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới do Hội LHPN Việt Nam được phân công chủ trì giai đoạn 2021 - 2025 Tải về


Sở xây dựng

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
2330/SXD-QHKT 25/08/2022 V/v hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Tải về

 

Bài viết khác
Thông tin truy cập

Truy cập: 465392

Trực tuyến: 71

Hôm nay: 3810