Xã yên hòa
Thứ sáu, ngày 01/03/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 31/12/2021

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Ninh Bình

Ngày 28/12/2021, Sở Y tế có Văn bản số 369/TB-SYT về cấp độ dịch của tỉnh Ninh Bình theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế khi qua các chốt kiểm dịch. Ảnh: PV

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19";

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". 

Căn cứ tình hình thực tế tại tỉnh Ninh Bình, đối chiếu với các văn bản trên, Sở Y tế Ninh Bình thông báo cấp độ dịch của tỉnh Ninh Bình tại thời điểm hiện tại như sau: 

STT

Đơn vị hành chính

Phân loại cấp độ dịch

Chi tiết

1

Cấp tỉnh: tỉnh Ninh
Bình 

Cấp độ 1

 

 

 

 

2

Cấp huyện: 02Thành
phố và 06 huyện
   
- 02 thành phố và 05
huyện (7/8= 87,5%) 
Cấp độ 1

 
TP. Ninh Bình, TP. Tam Điệp, Yên
Khánh, Kim Sơn, Nho Quan, Hoa
Lư, Gia Viễn
01 huyện(1/8= 12,5%) 

Cấp độ 3 

Huyện Yên Mô

 

 

 

 

 

3

Cấp xã: 143 xã, phường, thị trấn

 

 
- 136/143 xã, phường, thị
trấn 

Cấp 1

 
- 02/143 xã, phường, thị
trấn

Cấp 2

1. Huyện Yên Mô:
- Xã Yên Từ
2. Huyện Gia Viễn:
- Xã Gia Thắng
- 03/143 xã, phường, thị
trấn 

Cấp 3

1. Huyện Yên Mô:
- Xã Yên Phong
2. Huyện Gia Viễn:
- Xã Gia Vượng, Thị trấn Me
- 02/143 xã, phường, thị
trấn 

Cấp 4

1. Huyện Yên Mô:
- Xã Khánh Thịnh, xã Yên Nhân

Sở Y tế Ninh Bình.

Thông tin truy cập

Truy cập: 490215

Trực tuyến: 57

Hôm nay: 313