Xã yên hòa
Thứ tư, ngày 21/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng hoạt động dịch vụ tại chỗ của tất cả các quán ăn, hàng quán giải khát vỉa hè, đường phố, khu công cộng từ 0h00’ ngày 28/5/2021

Thứ năm, 27/05/2021

Thực hiện các Thông báo số 121, 120/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia tại các cuộc họp của Thường trực Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ngày 26/05/2021 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 282/UBND-VP6 gửi Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Theo đó, UBND yêu cầu:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản số 226/UBND-VP6 ngày 06/5/2021, số 237/UBND-VP6 ngày 10/5/2021, số 254/UBND-VP6 ngày 14/5/2021, Thông báo số 28/TB-UBND ngày 19/5/2021.

2. Tạm dừng các hoạt động dịch vụ tại chỗ của tất cả các quán ăn, hàng quán giải khát vỉa hè, đường phố, khu công cộng. Thời gian thực hiện từ 0h00’ ngày 28/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

3. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan chức năng liên quan thành lập các chốt kiểm soát tại các điểm đầu mối giao thông, điểm dừng đỗ của xe chở khách đường dài để kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh Ninh Bình thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19.

4. Chủ động, quyết liệt, khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp, công trường, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Tăng cường quản lý, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nước ngoài cư trú trên địa bàn, người nhập cảnh Việt Nam và người từ ngoài tỉnh về địa phương, nhất là từ các tỉnh, thành phố đang 2 có dịch. Yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định trong công tác cách ly, theo dõi sức khỏe sau cách ly.

6. Rà soát, cập nhật hoàn thiện các phương án phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị, địa phương để chủ động trong các tình huống dịch bệnh xảy ra với phương châm 4 tại chỗ.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo các phương án phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh theo phương châm 4 tại chỗ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/6/2021. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo kịp thời UBND tỉnh theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo trên và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với lĩnh vực, địa phương phụ trách.

Theo ninhbinh.gov.vn

Thông tin truy cập

Truy cập: 446407

Trực tuyến: 26

Hôm nay: 4744