Xã yên hòa
Thứ bảy, ngày 02/03/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Tổ chức kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ năm, 13/05/2021

Sáng 12/5, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 24 để quyết định một số nội dung cấp thiết, quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tổ chức kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa XIV

Các đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp. Ảnh: Đức Lam

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; Giám đốc các sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: HĐND tỉnh khóa 14 đã tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, song do yêu cầu thực tiễn phát sinh, để thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp để xem xét, thảo luận và thông qua 6 dự thảo nghị quyết. 

Khai mạc kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh khóa XIV

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các nội dung được xem xét và quyết định tại kỳ họp này là những vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh, do đó đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp để các nghị quyết HĐND tỉnh thông qua có chất lượng, nhanh chóng được triển khai thực hiện; góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe bà Đinh Thị Thúy Ngần, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung 2 tờ trình: Về việc thông qua dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương; Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường tránh khu dân cư từ đường vào thôn Khê Hạ nối với Quốc lộ 21B.

Ông Lê Trọng Thành, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải báo cáo 2 tờ trình: Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I); Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường Bái Đính (Ninh Bình) - Ba Sao (Hà Nam), đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo 2 tờ trình: Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tôn tạo, khai quật khảo cổ và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa Khu di tích đặc biệt cố đô Hoa Lư; Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tổ hợp Bảo tàng - Thư viện tỉnh Ninh Bình.

Sau đó, HĐND tỉnh nghe ông Nguyễn Văn Định, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra của Ban. Báo cáo thẩm tra đánh giá:  Các dự án UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp này là những dự án có quy mô đầu tư lớn, có tính chất tạo điểm nhấn kiến trúc, kết nối liên tỉnh, liên huyện và liên vùng; phát huy giá trị di sản văn hóa Ninh Bình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nói chung, ngành Du lịch của tỉnh nói riêng. Đây là những dự án để cụ thể hóa các khâu đột phá và chương trình trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất cao với nội dung các tờ trình và báo cáo thẩm tra của ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh.

Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp với sự nhất trí cao của các đại biểu dự kỳ họp. Cụ thể là: Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I); Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tôn tạo, khai quật khảo cổ và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa Khu di tích đặc biệt Cố đô Hoa Lư; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tổ hợp Bảo tàng - Thư viện tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường tránh khu dân cư từ đường vào thôn Khê Hạ nối với Quốc lộ 21B; Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Bái Đính (Ninh Bình) - Ba Sao (Hà Nam), đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình.

Khai mạc kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh khóa XIV

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Sau 1 buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp này, các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng và các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. 

Chỉ còn 10 ngày nữa cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, song tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay diễn biến rất phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố đã có nhiều trường hợp mắc COVID-19, HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. 

Trước mắt, tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để đảm bảo ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND sắp tới diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh; không lơ là, chủ quan với thành quả đạt được; tiếp tục thực hiện đồng bộ các phương án, các biện pháp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kịp thời ứng phó với dịch bệnh ở các cấp độ khác nhau với tinh thần chống dịch như chống giặc.

Theo Baoninhbinh.org.vn

Thông tin truy cập

Truy cập: 503851

Trực tuyến: 92

Hôm nay: 7214