Xã yên hòa
Thứ bảy, ngày 02/03/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Thứ tư, 02/06/2021

Ngày 1/6/2021, UBND tỉnh ban hành công văn số 188/UBND-VP7 v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Các đền, chùa trên địa bàn đều có biển nhắc nhở phật tử, người dân chấp hành việc đeo khẩu trang, sát khuẩn khi vào lễ.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 624/TGCP-TL ngày 28/5/2021 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Về việc này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ: 

1.Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 cho tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người theo tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Rà soát từng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; phân công lực lượng đến từng địa bàn trọng điểm về tín ngưỡng, tôn giáo, gặp gỡ chức sắc lãnh đạo từng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền, vận động tạm dừng các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tập trung và vận động treo biển cảnh báo, thông tin về việc này trước cửa cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng gương mẫu, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với mọi tổ chức, cá nhân tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng có hành vi không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh. 

4. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo tích cực tham gia ủng hộ "Quỹ vắc-xin phòng COVID-19" của Chính phủ" và hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. 

5. Khuyến cáo chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo không đi ra ngoài tỉnh; tăng cường rà soát, nắm tình hình, cập nhật thông tin tất cả các trường hợp chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo trở về địa phương từ ngoài tỉnh, đặc biệt là từ các địa phương có dịch để phòng ngừa, phát hiện các đối tượng có nguy cơ trong cộng đồng nhằm phát hiện sớm nguồn lây bệnh, người có nguy cơ để có giải pháp kịp thời và xử lý theo quy định.

Theo baoninhbinh.org.vn

 

Thông tin truy cập

Truy cập: 499488

Trực tuyến: 80

Hôm nay: 2851