Xã yên hòa
Thứ tư, ngày 21/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, xây dựng quê hương, đất nước cường thịnh

Thứ năm, 04/02/2021

Sau gần 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đó là kết tinh trí tuệ của gần 1.600 đại biểu đại diện cho trên 5 triệu đảng viên trong cả nước. Thành công của Đại hội đã tạo động lực và niềm tin mãnh liệt cổ vũ các tầng lớp nhân dân vững bước tiến lên XHCN, đồng thời kết nối bền chặt hơn ý Đảng - lòng dân và hùng khí dân tộc để đưa đất nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, xây dựng quê hương, đất nước cường thịnh

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN

Theo dõi các diễn biến của Đại hội, điều nhiều người dễ nhận thấy, đó là Đại hội XIII của Đảng là Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo- Phát triển". Không khí đoàn kết được thể hiện ở chỗ các đại biểu tham dự Đại hội đã sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến thảo luận sâu sắc, xác đáng và tâm huyết vào dự thảo các Văn kiện và Báo cáo chính trị. Các tham luận và các ý kiến góp ý tại các phiên họp của Đại hội đã thể hiện sinh động, trách nhiệm của các đại biểu cũng như trí tuệ từ hàng nghìn lượt ý kiến chất lượng của các tầng lớp nhân dân gửi đến Đại hội. Đó là những trăn trở, những bài học đúc kết sâu sắc từ thực tiễn. 

Trao đổi với phóng viên ngay sau khi bế mạc đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo- Phát triển" Đại hội đại biểu của Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã thành công như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định là "thành công rất tốt đẹp". Đại hội đã dân chủ thảo luận, tập trung trí tuệ và thống nhất cao đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. 

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII xây dựng quê hương đất nước cường thịnh

Các đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Ninh Bình dự Đại hội.

Đồng thời Đại hội kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng. Đặc biệt, về công tác nhân sự, được tiến hành rất kỹ lưỡng, thận trọng, khoa học. Trong Đại hội, việc thảo luận nội dung nhân sự được Đoàn Chủ tịch tạo điều kiện thuận lợi để mọi đại biểu phát huy dân chủ. Danh sách, hồ sơ, tài liệu về các ứng viên do Trung ương giới thiệu, danh sách do Đại hội đề cử thêm rất chi tiết, đầy đủ. Và Đại hội đã dân chủ, sáng suốt lựa chọn được Ban Chấp hành thực sự rất tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho trí tuệ, tâm huyết của hơn 5 triệu đảng viên, cũng như đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia vào bộ máy lãnh đạo đất nước. 

Với những quyết sách quan trọng được quyết định tại Đại hội XIII sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho cả dân tộc, cả đất nước không chỉ trong 5 năm tới mà cho 10 năm, 25 năm tới. Trong đó, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 

"Có thể nói, Đại hội đã đưa ra những thông điệp rất mạnh mẽ, những quyết sách đúng đắn, sáng suốt để đẩy mạnh toàn diện những công cuộc đổi mới có hiệu quả, từ đó đưa đất nước ta ngày càng hội nhập và phát triển"- đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII xây dựng quê hương đất nước cường thịnh

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.

Đại hội XIII của Đảng đã kết thúc với nhiều dấu ấn tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đánh giá cao. Ông Hoàng Mạnh Hùng, trung tá, cán bộ quân đội nghỉ hưu ở Yên Mô phấn khởi cho biết: qua theo dõi Đại hội, tôi và nhiều người dân trong tỉnh vui mừng trước những kết quả của Đại hội, thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của các vị đại biểu đoàn Ninh Bình. Các đại biểu đã thể hiện ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh. Ninh Bình hoàn toàn có quyền tự hào khi có nhiều đại biểu được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIII. Chúng ta tin tưởng rằng, những người con ưu tú của mảnh đất Cố đô nghìn năm văn hiến sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới của nước nhà.

Thành công của Đại hội XIII đã cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau thành công của Đại hội Đảng, các cơ quan đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang và nhân dân Ninh Bình đều phấn khởi, dấy lên những hành động thiết thực chào mừng. 

Người dân hy vọng, ngay sau khi nhận cương vị mới, các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc được Đảng và nhân dân giao phó, thực hiện tốt các mục tiêu, Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra; qua đó khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước cường thịnh; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo https://baoninhbinh.org.vn/

Thông tin truy cập

Truy cập: 444692

Trực tuyến: 187

Hôm nay: 3029