Xã yên hòa
Chủ nhật, ngày 03/03/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình phấn đấu 90% hồ sơ công việc tại cấp sở giải quyết trên môi trường số

Thứ năm, 24/03/2022

Ninh Bình phấn đấu 90% hồ sơ công việc tại cấp sở giải quyết trên môi trường số

(ĐCSVN)- UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Đây được xem như bước tạo đột phá trong đổi mới hoạt động GD&ĐT.

Theo đó, mục tiêu được đặt ra đến năm 2025 của kế hoạch đó là: Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức giáo dục, đưa dạy và học trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hằng ngày đối với mỗi nhà giáo, mỗi người học

Về tiếp cận giáo dục trực tuyến: từ 50% trở lên học sinh, mỗi sinh viên mỗi nhà giáo có đủ điều kiện tham gia có hiệu quả các hoạt động dạy và học trực tuyến.

 Trường phổ thông thực hành sư phạm Tràng An xây dựng trường học thông minh. Ảnh: baoninhbinh

Về môi trường giáo dục trực tuyến: Sử dụng một số nền tảng dạy và học trực tuyến là sản phẩm trong nước, được trên 50% học sinh, sinh viên sử dụng. Hình thành kho học liệu trực tuyến của tỉnh đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập cho 50% nội dung chương trình giáo dục phổ thông…

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, điều hành dựa trên công nghệ và dữ liệu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ của Nhà nước và các cơ sở giáo dục.

Cụ thể trong quản trị nhà trường: 100% cơ sở giáo dục áp dụng hệ thống quản trị nhà trường dựa trên dữ liệu và công nghệ số, trong đó: 100% người học, 100% nhà giáo được quản lý bằng hồ sơ số với định danh thống nhất toàn quốc; 80% cơ sở vật chất, thiết bị và các nguồn lực khác phục vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu được quản lý bằng hồ sơ số.

Cùng đó, trong quản lý giáo dục: Hệ thống thông tin quản lý toàn ngành giáo dục được thiết lập và vận hành hiệu quả, trong đó cơ sở dữ liệu toàn ngành được kết nối thông suốt với tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh, với Bộ GD&ĐT đảm bảo cung cấp thông tin quản lý đầy đủ, tin cậy, kịp thời; được kết nối, chia sẻ hiệu quả với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Các cơ quan quản lý giáo dục từ tỉnh đến địa phương được vận hành chủ yếu dựa trên dữ liệu và công nghệ số, trong đó 90% hồ sơ công việc tại cấp sở, 80% hồ sơ công việc tại cấp phòng được giao dịch và giải quyết trên môi trường số…

6 giải pháp được đề ra để triển khai kế hoạch: Tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong GD&ĐT. Triển khai đồng bộ hệ thống thông tin quản lý GD&ĐT và cơ sở dữ liệu ngành giáo dục; Phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số trong hoạt động dạy, học, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học;

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức; đào tạo, bồi dưỡng năng lực số cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người học; Huy động các nguồn lực tham gia ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong GD&ĐT; Tăng cường giám sát, đánh giá việc thực hiện cơ chế, chính sách…/.

Nguồn: dangcongsan.vn

Thông tin truy cập

Truy cập: 504202

Trực tuyến: 17

Hôm nay: 124