Xã yên hòa
Chủ nhật, ngày 25/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

YÊN HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ

Thứ ba, 21/11/2023

Chiều ngày 14/11/2023 BTV Đảng ủy xã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của xã.

Dự hội nghị có đồng chí An Nhật Thành - Bí thư Đảng bộ xã, các đồng chí UVBCH Đảng bộ xã, Chủ tịch MTTQVN, các đồng chí trưởng các đoàn thể chính trị xã , Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Ban Tuyên giáo, Dân vận xã, các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được nghe quán triệt các văn bản: Qui định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của bộ chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của bộ chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, kết luận số 54 KL/TW, ngày 9/5/2023 của ban bí thư về tiếp tục thực hiện qui định số 99- QĐ/TW về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái:”tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của ban bí thư về tổ chức hoạt động của người cao tuổi việt nam; Qui định 116 QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của ban bí thư về chỉ đạo định hướng và cung cấp thông tin truyên truyền phòng chống tham nhũng, tiêu cực;Qui định số 110- QĐ/TW ngày 6/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra đảng; Chỉ thị số 24- CT/TW của bộ chính trị về đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Đồng chí An Nhật Thành - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí An Nhật Thành - Bí thư Đảng ủy khẳng định: Đây là những chỉ thị, kết luận, qui định chuyên đề, có tính định hướng, xác định rõ mục tiêu. Quan điểm  của đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng tiêu cực, đấu tranh ngăn chặn  đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị “ Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về các vấn đề quan trọng đang đặt ra về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Để các văn bản được triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đồng chí Bí thư Đảng ủy quán triệt, sau hội nghị học tập, quán triệt hôm nay các chi bộ tiếp tục quán triệt tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến các cán bộ. Đảng viên và nhân dân về các chỉ thị, kết luận, qui định của bộ chính trị, ban bí thư bằng hình thức phù hợp. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, góp phần thực hiện nghiêm  túc, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

                                                   Hoa Đào - Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã.

Thông tin truy cập

Truy cập: 464726

Trực tuyến: 76

Hôm nay: 3144