Xã yên hòa
Chủ nhật, ngày 25/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Yên Hòa tham dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung Ương Đảng khóa XIII.

Thứ năm, 07/12/2023

Sáng 04/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 16.242 điểm cầu, với trên 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Cùng dự hội nghị có các Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cùng các cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ, đảng viên.

Quang cảnh hội nghị

Dự và chủ trì tại điểm cầu truyền hình trực tuyến tại nhà văn hóa xã Yên Hòa có đồng chí An Nhật Thành –  Bí thư Đảng ủy xã; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ; Ban Chấp hành Đảng ủy; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội xã; các đồng chí bí thư các chi bộ và toàn thể các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị diễn ra trong 1ngày, các đại biểu được nghe 4 chuyên đề:

 Chuyên đề 1: “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt. 

+ Chuyên đề 2: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt. 

Chuyên đề 3: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt. 

Chuyên đề 4: “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt. 

Mục đích nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII để đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả. Tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Phát biểu kết luận hội nghị Đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã tham gia nghiêm túc Hội nghị, theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, số lượng cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị gần 1,5 triệu, với hơn 16 nghìn điểm cầu, có địa phương kết nối tới các xã, phường, thị trấn. Đây chỉ là bước khởi đầu để Nghị quyết đi vào cuộc sống, cần tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các Nghị quyết, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực để đảm bảo các Nghị quyết đạt được kết quả thực chất, gắn với từng địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, tạo đồng thuận cao trong thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, đồng bộ các Nghị quyết đạt được kết quả theo yêu cầu của Đảng. Tổ chức đánh gía, rút kinh nghiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết đạt được hiệu quả cao, không để xảy ra tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”, tránh học tập, quán triệt mang tính hình thức, đối phó.

Sau Hội nghị học trực tuyến toàn quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung nghị quyết của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi liên quan mật thiết tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế- xã hội đất nước, đời sống của nhân dân. Thông qua đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần giữ vững, ổn định chính trị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước. 

Hoa Đào - Phó Ban Tuyên giáo, Dân vận xã.

 

Thông tin truy cập

Truy cập: 464728

Trực tuyến: 35

Hôm nay: 3146