Xã yên hòa
Thứ tư, ngày 21/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

UBMTTQVN xã Yên Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Thứ tư, 28/12/2022

Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2022, tại phòng họp tầng 3 trụ sở làm việc Đảng ủy – HĐND – UBND xã Yên Hòa, UBMTTQVN xã Yên Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Về dự hội nghị có các đồng chí: Đồng chí Phạm Thị Ngát - Ủy viên Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Mô; đồng chí An Nhật Thành –Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà  – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã

trình bày báo cáo Tổng kết tại hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Hà  – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã thay mặt Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Trong năm 2022, Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của TT HĐND, lãnh đạo UBND xã Yên Hòa, sự định hướng chỉ đạo của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Mô Uỷ Ban MTTQVN xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác Mặt trận và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm; Tổ chức hướng dẫn và thực hiện tốt các quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024; tổ chức vận động nhân dân đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” đạt 75.000.000đ; Xây dựng và ra mắt mô hình điểm “Vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”; Phối hợp xây dựng ra mắt mô hình “Phân loại xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh”, mô hình “Vận động chức sắc, chức việc tôn góa và các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ xây dựng những ngôi nhà ấm tình đoàn kết”; xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Uỷ Ban MTTQVN và các tổ chức thành viên từ xã đến cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các tầng lớp nhân dân nhất là Người nghèo, Người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, thực hiện các chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của xã.

Đồng chí An Nhật Thành – Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị đồng chí An Nhật Thành – Bí thư Đảng ủy đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng và biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ và nhân dân trong xã đã đạt được trong năm 2022, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế mà Ủy ban MTTQ xã cần khắc phục. Đồng chí cũng đã giao nhiệm vụ cho Ủy ban MTTQ xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, và một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là lĩnh vực đại đoàn kết, tôn giáo, Quy chế dân chủ ở cơ sở... Đồng thời, chủ trì cùng với các tổ chức thành viên tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, huy động các nguồn lực to lớn trong xã hội, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

- Thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; Tập trung giải quyết đơn thư gắn với nhiệm vụ giám sát, phản biện và nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân.

- Tiếp tục triển khai vận động toàn dân tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở; tiếp tục triển khai các phong trào, các cuộc vận động đảm bảo đồng đều và phù hợp với thực tiễn của cơ sở.

- Trước mắt tuyên truyền thanh niên và gia đình thanh niên chấp hành tốt luật nghĩa vụ quân sự, đảm bảo chỉ tiêu giao quân năm 2024; tuyên truyền nhân dân tập trung cho công tác sản xuất nhất là mô hình chuyển từ giao xạ sang cấy máy; cùng với các cấp, các ngành chăm lo tết cho nhân dân, tuyên truyền nhân dân vui tết đón xuân an toàn, tiết kiệm.

Thay Mặt Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đồng chí Nguyễn Thị Hà – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư thường trực Đảng ủy và các ý kiến thảo luận của các đại biểu về dự hội nghị và kết luận hội nghị.

Một số hình ảnh: 

Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch UBMTTQVN xã

Thông tin truy cập

Truy cập: 443166

Trực tuyến: 23

Hôm nay: 1503