Xã yên hòa
Thứ sáu, ngày 01/03/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

UB MTTQVN xã Yên Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.

Thứ hai, 17/01/2022

UB MTTQVN xã Yên Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.

Chiều 14 tháng 01 năm 2022, tại phòng họp tầng 3 trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Yên Hòa, UBMTTQVN xã Yên Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2021 và  đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.

Về dự hội nghị có đồng chí: đồng chí Đoàn thị Thơm – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã; và các đồng chí trong ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Hà  – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã thay mặt Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã báo cáo tổng kết công tác Mặt trận năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.

Trong năm 2021, Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của HĐND – UBND xã Yên Hòa, định hướng chỉ đạo của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Mô Uỷ Ban MTTQVN xã đã tập trung chỉ đạo toàn diện công tác Mặt trận và thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra; Tổ chức hướng dẫn và thực hiện tốt các quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức vận động nhân dân đóng góp ủng hộ công tác phòng chống dịch covid 19 hai đợt được 118.000.000đ và xây dựng quỹ an sinh xã hội được 38.583.000đ; xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Uỷ Ban MTTQVN và các tổ chức thành viên từ xã đến cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các tầng lớp nhân dân nhất là Người nghèo, Người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, thực hiện các chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của xã.

Tại hội nghị đồng chí Đoàn Thị Thơm – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy – chủ tịch HĐND xã, đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng và biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ và nhân dân trong xã đã đạt được trong năm 2021, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế mà Ủy ban MTTQ xã cần khắc phục. Đồng chí cũng đã giao nhiệm vụ cho Ủy ban MTTQ xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, và một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là lĩnh vực đại đoàn kết, tôn giáo, Quy chế dân chủ ở cơ sở... Đồng thời, chủ trì cùng với các tổ chức thành viên tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, huy động các nguồn lực to lớn trong xã hội, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

- Thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; Tập trung giải quyết đơn thư gắn với nhiệm vụ giám sát, phản biện và nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân.

- Tiếp tục triển khai vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống Covid-19 và tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở; tiếp tục triển khai các phong trào, các cuộc vận động đảm bảo đồng đều và phù hợp với thực tiễn của cơ sở.

- Trước mắt tuyên truyền nhân dân tập trung cho công tác sản xuất; cùng với các cấp, các ngành chăm lo tết cho nhân dân, tuyên truyền nhân dân vui tết đón xuân an toàn, tiết kiệm, và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Thay Mặt Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đồng chí Nguyễn Thị Hà – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy và các ý kiến thảo luận của các đại biểu về dự hội nghị và kết luận hội nghị.

Nguyễn Thị Hà – Chủ tịch UB MTTQVN xã

Thông tin truy cập

Truy cập: 490292

Trực tuyến: 12

Hôm nay: 390