Xã yên hòa
Thứ năm, ngày 25/07/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

UB MTTQVN xã Yên Hòa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Thứ sáu, 14/07/2023

Chiều 12 tháng 7 năm 2023, tại phòng họp tầng 3 trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Yên Hòa, UBMTTQVN xã Yên Hòa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Trịnh Đình Huynh - Phó chủ tịch UB MTTQVN huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về dự hội nghị có các đồng chí: Đồng chí Trịnh Đình Huynh – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam huyện Yên Mô; đồng chí An Nhật Thành –Bí thư Đảng ủy  và các đồng chí đại diện TT HĐND, lãnh đạo UBND xã, các đồng chí trong ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Hà  – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã thay mặt Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã báo cáo sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm, Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của HĐND – UBND xã Yên Hòa, định hướng chỉ đạo của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Mô Uỷ Ban MTTQVN xã đã tập trung chỉ đạo toàn diện công tác Mặt trận và thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra; xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây và các mô hình đạt hiệu quả: Vận động các tôn giáo chung tay hỗ trợ xây dựng và khánh thành 01 ngôi nhà đại đoàn kết với số tiền 75.000.000đ; hỗ trợ các thôn xây dựng thôn kiểu mẫu về hệ thống pano tuyên truyền, phân loại và xử lý rác thải; vận động nhân dân tích cực ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”…. Uỷ Ban MTTQVN và các tổ chức thành viên từ xã đến cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các tầng lớp nhân dân nhất là Người nghèo, Người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, thực hiện các chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của xã.

Đồng chí An Nhật Thành - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Trịnh Đình Huynh – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam huyện và đồng chí An Nhật Thành –Bí thư Đảng ủy xã, đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng và biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ và nhân dân trong xã đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế mà Ủy ban MTTQ xã cần khắc phục. Đồng chí cũng đã giao nhiệm vụ cho Ủy ban MTTQ xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, và một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là lĩnh vực đại đoàn kết, tôn giáo, Quy chế dân chủ ở cơ sở... Đồng thời, chủ trì cùng với các tổ chức thành viên tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, huy động các nguồn lực to lớn trong xã hội, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

- Thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; Tập trung giải quyết đơn thư gắn với nhiệm vụ giám sát, phản biện và nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở; tiếp tục triển khai các phong trào, các cuộc vận động đảm bảo đồng đều và phù hợp với thực tiễn của cơ sở.

- Chuẩn bị mọi điều kiện cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã hết nhiệm kỳ.

- Trước mắt tuyên truyền nhân dân tập trung cho công tác sản xuất; làm tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa, tri ân các thương bệnh binh, gia đình Liệt sỹ, người có công. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, UBND xã để tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện.

Thay Mặt Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đồng chí Nguyễn Thị Hà – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Bí thư Đảng ủy và các ý kiến thảo luận của các đại biểu về dự hội nghị và kết luận hội nghị.

Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch UB MTTQVN xã

Thông tin truy cập

Truy cập: 1015380

Trực tuyến: 40

Hôm nay: 2041