Xã yên hòa
Thứ sáu, ngày 01/03/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

UB MTTQVN xã Yên Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và triển khai kế hoạch vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sĩnh xã hội” năm 2022

Thứ tư, 20/07/2022

Chiều ngày 19/7/2022, tại phòng họp tầng 3 trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Yên Hòa, UBMTTQVN xã Yên Hòa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 và triển khai kế hoạch vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sĩnh xã hội” năm 2022.

Về dự hội nghị có đồng chí An Nhật Thành - Bí thư Đảng ủy xã và các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, các đồng chí trong ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các đồng chí trong Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội”, Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư.

Đồng chí Hoàng Văn Cảnh – UVBTV, Phó chủ tịch UBND, Phó trưởng ban thường trực Ban vận động Quỹ triển khai kế hoạch  vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội” năm 2022

Tại hội nghị đồng chí Hoàng Văn Cảnh – Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND – Phó trưởng ban thường trực Ban vận động Quỹ triển khai kế hoạch vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sĩnh xã hội” năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Hà  – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã thay mặt Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã báo cáo sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

 Trong 6 tháng đầu năm 2022, Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của HĐND – UBND xã Yên Hòa, định hướng chỉ đạo của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Mô Uỷ Ban MTTQVN xã đã tập trung chỉ đạo toàn diện công tác Mặt trận và thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra; Tổ chức hướng dẫn và thực hiện tốt các quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024;  xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Phát động xây dựng mô hình “Vận động các chức sắc tôn giáo và các tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ xây dựng những ngôi nhà ấm tình đoàn kết”. Uỷ Ban MTTQVN và các tổ chức thành viên từ xã đến cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các tầng lớp nhân dân nhất là Người nghèo, Người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, thực hiện các chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của xã.

Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" xã Yên Hòa được triển khai thực hiện từ năm 2017 trên cơ sở chỉ huy động một lần sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân thực hiện mục tiêu đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chương trình, đề án của Đảng, Chính phủ và của xã Yên Hòa về phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục khơi dậy và cổ vũ truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Tương thân, tương ái", "Lá lành đùm lá rách" trong các tầng lớp nhân dân; động viên các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội đoàn kết, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, góp phần xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Đồng chí An Nhật Thành - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị đồng chí An Nhật Thành - Bí thư Đảng ủy xã, đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng và biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ và nhân dân trong xã đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế mà Ủy ban MTTQ xã cần khắc phục. Các đồng chí cũng đã giao nhiệm vụ cho Ủy ban MTTQ xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, và một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là lĩnh vực đại đoàn kết, tôn giáo, Quy chế dân chủ ở cơ sở... Đồng thời, chủ trì cùng với các tổ chức thành viên tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, huy động các nguồn lực to lớn trong xã hội, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

- Thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; Tập trung giải quyết đơn thư gắn với nhiệm vụ giám sát, phản biện và nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân.

- Tuyên truyền vận động toàn dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid – 19.

- UBMTTQ xã và Ban vận động Quỹ cần tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, Tương thân, tương ái” tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa – An sinh xã hội” với tiunh thần cao nhất để đảm bảo nguồn lực chăm lo cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và công tác an sinh xã hội.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở; tiếp tục triển khai các phong trào, các cuộc vận động đảm bảo đồng đều và phù hợp với thực tiễn của cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà – ĐUV, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã

phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đồng chí Nguyễn Thị Hà – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy và các ý kiến thảo luận của các đại biểu về dự hội nghị và kết luận hội nghị.

Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch MTTQ xã

Thông tin truy cập

Truy cập: 490355

Trực tuyến: 19

Hôm nay: 453