Xã yên hòa
Thứ tư, ngày 21/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Tiếp tục thực hiện Chủ đề công tác "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính"

Thứ năm, 03/02/2022

Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã xác định chủ đề công tác "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính". Trong năm, việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chủ đề công tác đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm và nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, tạo ra những chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân trong thực thi nhiệm vụ, cải cách hành chính, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quyết định trong năm 2022 tiếp tục thực hiện Chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính". Về nội dung này, đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chia sẻ với Báo Ninh Bình những kết quả nổi bật đạt được, những việc cần làm trong năm mới để thực hiện tốt hơn nữa Chủ đề công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Chủ đề công tác

Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị sinh hoạt chi bộ theo chủ đề công tác năm 2021 của Tỉnh ủy tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công (Sở Tài chính). Ảnh: Đức Lam

Phóng viên: Thưa đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, xin đồng chí cho bạn đọc Báo Ninh Bình biết vì sao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định chọn Chủ đề công tác năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII  là "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính"; và đâu là điểm "đặc biệt" của Chủ đề này? 

Đồng chí Bùi Mai Hoa: Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lựa chọn chủ đề này là do xuất phát từ thực tế trong những năm qua, mặc dù các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính và đã đạt được những kết quả nhất định, song vẫn còn những bất cập, đó là: quy trình, thủ tục hành chính tuy đã được rà soát, cắt giảm, song vẫn còn nhiều bất cập; sự phối hợp giữa các cơ quan, nhất là những lĩnh vực có liên quan đến thẩm quyền của nhiều ngành, nhiều cấp chưa chặt chẽ. 

Một bộ phận cán bộ, công chức thiếu kỹ năng hành chính, gây ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ. Việc hiện đại hóa công sở và ứng dụng công nghệ thông tin tại một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu trong thực thi công vụ, chưa phục vụ tốt nhất cho người dân. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính vẫn còn những khó khăn, làm ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nhất là việc thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực lớn. 

Năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh giảm mạnh cả về điểm số và thứ hạng so với năm 2019. Đây chính là những "điểm nghẽn" trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xuất phát từ thực tiễn trên và căn cứ vào chương trình trọng tâm thứ hai được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII là: "Tập trung cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh", Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quyết định lựa chọn Chủ đề công tác năm 2021 với 3 nội dung chính là: "Kỷ cương", "Trách nhiệm", "Đẩy mạnh cải cách hành chính". 

Điểm "đặc biệt" là thông điệp Chủ đề công tác với 10 chữ: "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính", rất ngắn gọn, dễ nhớ, mang tính hành động cao, thể hiện quyết tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giải quyết những khâu yếu, "điểm nghẽn" nhằm tạo bứt phá, đổi mới để phát triển.

Và các thành tố có mối quan hệ chặt chẽ, biện chứng, trong đó việc giữ vững kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ là yếu tố quyết định chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của Nhân dân. 

Phóng viênChủ đề công tác đã được triển khai như thế nào, thưa đồng chí? 

Đồng chí Bùi Mai Hoa: Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chủ đề, ngày 26/2/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, thời gian, trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nêu rõ tiêu chí về "Kỷ cương", "Trách nhiệm", "Cải cách hành chính"; 

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cụ thể hóa các nội dung chủ đề, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Bám sát Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị sớm hoàn thành việc tổ chức hội nghị sinh hoạt, học tập các nội dung của Chủ đề tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Nhìn chung cách thức, nội dung và các bước tổ chức học tập, trao đổi, thảo luận tại các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Việc xây dựng kế hoạch, đăng ký phương hướng phấn đấu của cá nhân, tập thể sau khi học tập, sinh hoạt về Chủ đề được các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, phù hợp. 

Thông qua sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chủ đề công tác năm 2021, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong tỉnh có sự chuyển biến trong nhận thức và hành động. Phương pháp, phong cách, nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trong thực hiện "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính".

Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp đã gương mẫu xây dựng kế hoạch, xác định rõ hơn tính chủ động, tự giác, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể phát động; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị. 

Phần lớn các cơ quan, đơn vị đều rà soát sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định đảm bảo đúng quy định của Đảng và quy định của pháp luật. Sau khi Chủ đề được triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cũng như giám sát việc thực hiện các nội dung theo Chủ đề; chỉ đạo thành lập 3 đoàn kiểm tra thực tế tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương để đánh giá thực chất kết quả thực hiện; lấy kết quả thực hiện Chủ đề công tác năm là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại đối với tập thể và cá nhân trong năm 2021. 

Phóng viên: Những kết quả nổi bật sau 1 năm thực hiện Chủ đề là gì, thưa đồng chí? 

Đồng chí Bùi Mai Hoa: Chủ đề công tác năm 2021 của Tỉnh ủy về "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính" đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. Những kết quả cụ thể trong triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2021 của Tỉnh ủy đã bước đầu đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động. 

Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, người lao động về kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng lên; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ đã tốt hơn; cải cách hành chính, nhất là việc sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xử lý công việc được nâng cao và thường xuyên hơn; thủ tục hành chính đã gọn hơn, giảm phiền hà, tăng tính công khai, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, hướng tới xây dựng một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của tỉnh. 

Tiếp tục thực hiện Chủ đề công tác Kỷ cương trách nhiệm đẩy mạnh cải cách hành chính

Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình doanh nghiệp do Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức.

Kết quả nổi bật có thể kể đến là: Cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức và hành động trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính được củng cố và tăng cường; đã hạn chế cơ bản việc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi trong xử lý, giải quyết công việc. Niềm tin, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước được nâng lên. 

Bên cạnh đó là đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức đối với người dân, doanh nghiệp theo hướng thân thiện, đồng hành, chia sẻ; tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và thực hiện được nêu cao theo đúng tinh thần Chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Về cải cách hành chính cũng đạt những kết quả rất đáng ghi nhận. Đơn cử, tổng số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã được rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa là 1.344 thủ tục hành chính, với tổng số 2.590 bước giải quyết được cắt giảm trong quy trình nội bộ, rút ngắn thời gian thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính là 3.141 giờ so với quy định (so với năm 2020, số giờ được cắt giảm tăng 2.381 giờ). 

Cổng dịch vụ công của tỉnh được triển khai và hoạt động hiệu quả trên cơ sở tích hợp, kết nối liên thông với hệ thống Một cửa điện tử của 18 sở, ban, ngành, 8 Ủy ban nhân dân cấp huyện, 143 Ủy ban nhân dân cấp xã và 3 đơn vị ngành dọc với tổng số 2.039 dịch vụ công (trong đó, dịch vụ công mức độ 3 là 313 dịch vụ; dịch vụ công mức độ 4 là 1.209 dịch vụ; dịch vụ công mức độ 4 tăng 398 dịch vụ so với năm 2020); Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hẹn trong năm đạt 99,8%... 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoạt động hiệu quả; kết quả khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho thấy trong 10 tháng năm 2021 có 100% người dân, tổ chức hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước, trong đó mức rất hài lòng đạt 96,57%. 

Về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của các cơ quan, đơn vị đã được kiện toàn, số lượng đầu mối các đơn vị đã giảm đáng kể. Toàn tỉnh giảm 19 phòng chuyên môn và tương đương trực thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, giảm 4 chi cục và tương đương trực thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, giảm 7 đơn vị sự nghiệp so với năm 2020. 

Về hiện đại hóa hành chính: Hạ tầng mạng viễn thông của tỉnh đã phủ rộng từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn, cơ bản đáp ứng việc xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử gắn với Chương trình Chuyển đổi số của tỉnh. 100% cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến xã đã thiết lập mạng LAN để kết nối các máy tính trong nội bộ cơ quan; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện có máy tính để làm việc đạt 100%, tại cấp xã đạt khoảng 85%. 

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã hoàn thành triển khai xây dựng, lắp đặt và đưa vào sử dụng với 162 điểm cầu, trong đó cấp tỉnh là 3 điểm (Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh); cấp huyện 16 điểm (các Huyện ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố) và 143 điểm tại các xã, phường, thị trấn... 

Phóng viênBan Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị và hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện Chủ đề công tác "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính". Vậy các cấp, các ngành cần phải làm gì để tiếp tục thực hiện Chủ đề đạt hiệu quả rõ nét hơn, thưa đồng chí? 

Đồng chí Bùi Mai Hoa: Để thực hiện tốt Chủ đề công tác "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính" trong năm 2022, cần phải khắc phục triệt để những khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện Chủ đề của năm 2021. 

Đó là việc triển khai và tổ chức thực hiện Chủ đề ở một số nơi còn hình thức; chưa xác định được việc làm cụ thể, có tính chất đột phá; xây dựng và đăng ký kế hoạch phấn đấu còn chung chung, chưa bám sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cá nhân; hiện tượng một số ít cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, chưa thực hiện đầy đủ quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, chưa đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ, thời hạn trong giải quyết công việc... 

Năm 2022, trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, vì vậy việc thực hiện Chủ đề muốn đạt hiệu quả rõ nét cần có sự quyết tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự quyết liệt trong điều hành của chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cho đến từng cán bộ, đảng viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày; không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn để đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. 

Các địa phương, cơ quan, đơn vị cần bám sát Kế hoạch số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 07 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục lựa chọn những nội dung phù hợp, xác định những vấn đề nổi cộm, hạn chế, yếu kém về "kỷ cương, trách nhiệm, cải cách hành chính" để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, theo hướng rõ người, rõ việc... 

Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng việc kiểm tra, giám sát thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Thường xuyên theo dõi, đánh giá, kịp thời biểu dương, khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu, những cách làm hay, những mô hình thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, trong việc thực hiện Chủ đề năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. 

Phóng viênXin trân trọng cảm ơn đồng chí! 

Theo baoninhbinh.org.vn

Thông tin truy cập

Truy cập: 443149

Trực tuyến: 55

Hôm nay: 1486