Xã yên hòa
Thứ sáu, ngày 01/03/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai kết luận và qui định của BCHTW Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng.

Thứ sáu, 10/12/2021

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai kết luận và qui định của BCHTW Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng.

Sáng ngày 09/12/2021, Tại tại phòng họp tầng 3 UBND xã Yên Hòa, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức hội nghị học tập trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai kết luận và quy định của BCHTW Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng  do BCH Trung ương đảng tổ chức.

Dự hội nghị tại điểm cầu xã Yên Hòa có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, TTHĐND, lãnh đạo UBND xã, các đồng chí trong BCH Đảng ủy xã, các đồng chí trưởng các đoàn thể chính trị xã hội của xã, các đồng chí bí thư các chi bộ trong toàn xã.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe các đồng chí Trương Thị Mai - UVBCT, bí thư TƯ Đảng - Trưởng ban tổ chức trung ương trình bày báo cáo kết luận số 21/KL-BCHTW ngày 25/10/2021 của hội nghị lần thứ 4 BCHTW Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; Kế hoạch số 03/ KH-BCT của bộ chính trị về thực hiện kết luận số 21/KL-BCHTW ngày 25/10/2021 của hội nghị lần thứ 4 BCHTW Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; Quy định số 37/QĐ-BCHTW, ngày 25/10/2021 của ban chấp hành trung ương đảng về những điều đảng viên không được làm.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe 8 ý kiến tham luận của các đại biểu  ở các điểm cầu các tỉnh, Thành phố. Đặc biệt là nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay.

Kết thúc hội nghị trực tuyến Đồng chí Đoàn Thị Thơm - Phó bí thư TT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, thay mặt BTV đảng ủy đánh giá cao tinh thần tham gia học tập đông đủ, nghiêm túc của các đồng chí trong BCH, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội của xã, các đồng chí bí thư các chi bộ. Đồng chí khẳng định các văn bản của Trung ương được quán triệt lần này là những văn bản hết sức quan trọng, thiết thực. Các cấp ủy chi bộ tiếp tục nghiên cứu học tập và có trách nhiệm  phổ biến tới toàn thể đảng viên trong chi bộ, nghiêm túc tổ chức thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trong đó quan tâm tới những vấn đề cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của các văn bản; bám sát các quy định, hướng dẫn, kết luận, nghị quyết của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng; chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay, những quy đinh về những điều đảng viên không được làm. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tùy theo chức năng nhiệm vụ tuyên truyền đến đoàn viên hội viên; cũng tại hội nghị này đồng chí đã  triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng tháng 12/ 2021.

Thu Trang - Phó Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy xã

Thông tin truy cập

Truy cập: 490219

Trực tuyến: 41

Hôm nay: 317