Xã yên hòa
Thứ sáu, ngày 01/03/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua gắn với biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, giai đoạn 2021-2023.

Thứ năm, 01/06/2023

Sáng ngày 30/5/2023, tại hội trường tầng 3 trụ sở UBND xã, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” xã Yên Hòa đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua gắn với biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, giai đoạn 2021-2023.

 

Quang cảnh hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị. Về phía huyện có đổng chí Nguyễn Văn Toàn – Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, thành viên BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện; Về phía xã  có đồng chí An Nhật Thành – Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Đoàn Thị Thơm – Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” xã; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội xã, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, bí thư các chi bộ trực thuộc; thành viên BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thành viên Khối Dân vận xã đã về dự đông đủ.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo sơ kết phong trào thi đua dân vân khéo của xã giai đoạn 2021- 2023. Trong giai đoạn 2021-2023, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua "Dân vận khéo" xã Yên Hòa đã tham mưu cho cấp ủy triển khai Phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã lan tỏa sâu rộng được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị thôn xóm quan tâm triển khai thực hiện. Đến nay, toàn xã có trên 150 mô hình, nội dung, việc làm "Dân vận khéo"  tiêu biểu được nhân rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; các mô hình tập trung thực hiện 02 khâu đột phá của xã về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị… Kết quả đạt được từ Phong trào thi đua “Dân vận khéo”  giai đoạn 2021-2023 đã góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

Tại hội nghị các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong công tác phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2023. Đề xuất những phương hướng giải pháp để các mô hình Dân vận khéo có chất lượng và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn toàn - Phó Trường ban Dân vận HU phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí An Nhật Thành - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó trưởng ban dân vận huyện ủy, thành viên BCĐ phong trào thi đua dân vận khéo của huyên, đồng chí An Nhật Thành bí thư đảng bộ xã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2023, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua "Dân vận khéo" xã nhà cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản cấp trên về công tác dân vận gắn với các khâu đột phá nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đã đề ra. 

Các đồng chí lãnh đạo trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhận có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021 - 2023

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua "Dân vận khéo" xã đã trao giấy chứng nhận công nhận 02 mô hình tiêu biểu, tặng giấy khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2023.

Đồng chí Đoàn Thị Thơm - PBTTT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban chỉ đạo

phong trào thi đua "Dân vận khéo" phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Thơm – Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” xã  đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, đồng thời yêu cầu các Ban ngành đoàn thể, các đơn vị thôn xóm trong thời gian tới cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy, quan tâm chỉ đạo nâng hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Tích cực tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, mục đích, tác dụng của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân để cùng tham gia thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận các cấp vững mạnh. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” phù hợp với thực tiễn của địa phương, thiết thực với nhu cầu và nguyện vọng của quần chúng nhân dân.

Hoa Đào – Phó Ban Tuyên giáo, Dân vận xã.

Thông tin truy cập

Truy cập: 490198

Trực tuyến: 129

Hôm nay: 296