Xã yên hòa
Thứ sáu, ngày 01/03/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Đảng ủy xã Yên Hòa tổ chức hội nghị hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Thứ hai, 13/03/2023

Thực hiện kế hoạch số 69-KH/HU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô về việc triển khai thực hiện thí điểm của tỉnh về cài đặt phần mềm sổ tay đảng viên điện tử huyện Yên Mô. Công văn số 1086-CV/HU ngày 1/3/2023 của Huyện ủy Yên Mô về việc hướng dẫn cài đặt phần mềm sổ tay đảng viên điện tử tại Đảng bộ xã Yên Hòa. Sáng ngày 9/3/2023, tại nhà văn hóa xã Yên Hòa, BTV Đảng ủy phối hợp với Viettel Ninh Bình tổ chức hội nghị cài đặt và sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử cho đảng viên tại Đảng bộ xã Yên Hòa.

Các đại biểu dự hội nghị

Về dự và chỉ đạo hội nghị gồm:

Đại diện lãnh đạo huyện có các đồng chí: đ/c Nguyễn Tiến Việt – Phó Bí thư TT Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Bùi Thị Thu Hiền – UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện. Đồng chí Phạm Văn Thi – UVBTVHU, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy. Đồng chí Trần Đức Nguyên – HUV, Chánh văn phòng Huyện ủy. các đồng chí trong tổ công tác của huyện.

Đại diện viettel Ninh bình có Đồng chí Nguyễn Trường Giang – Trưởng Ban dự án Viettel Ninh Bình, và các đồng chí chuyên viên Viettel Ninh Bình.

Đại diện lãnh đạo đảng ủy xã có đồng chí An Nhật Thành – Bí thư Đảng bộ xã, đồng chí Đoàn Thị Thơm – Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.  các đồng chí trong BTVđảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND xã, Tổ giúp việc cài đặt phần mềm sổ tay điện tử của xã cùng đông đảo các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự đông đủ.

Đồng chí Đoàn Thị Thơm - Phó Bí thư TT Đảng ủy phát biểu

TM lãnh đạo Đảng ủy Đồng chí  Đoàn Thị Thơm – Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã lên quán triệt mục đích, yêu cầu nội dung việc cài đặt phần mềm sổ tay đảng viên điện tử tới toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí nhấn mạnh việc cài đặt, sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và quản lý đảng viên, đồng thời yêu cầu các chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tính năng, hiệu quả việc cài đặt và sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử để đảng viên nâng cao nhận thức, và thường xuyên sử dụng phần mềm.

Mục đích: XD triển khai thực hiện của tỉnh phần mềm sổ tay đảng viên điện tử nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác XD đảng, kịp thời đưa các chủ trương nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước đến các cấp ủy, các tổ chức chi bộ và đảng viên. Sổ tay đảng viên điện tử giúp nâng cao chất lượng công tác XD tổ chức đảng và công tác quản lý đảng viên, đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng thông qua các tiện ích phục vụ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tăng cường sử dụng tài liệu điện tử, giảm văn bản giấy và hội nghị tập trung, tổ chức sinh hoạt cấp ủy chi bộ trực tuyến theo quy định.

Yêu cầu:

1. Đối với cấp ủy chi bộ: Tập trung tuyên truyền quán triệt tới toàn thể đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện nghiêm túc việc cài đặt phần mềm sổ tay đảng viên điện tử (100% đảng viên có điện thoại thông minh được cài đặt) đảm bảo hiệu quả, đúng kế hoạch.

2. Đối với tổ giúp việc của xã: Nhận nhiệm vụ, hướng dẫn triển khai thực hiện phần mềm sổ tay đảng viên điện tử cho các đơn vị đảm bảo về tiến độ và thời gian theo qui định.

3. Đối với tổ công tác của huyện: Đề nghị tổ công tác của huyện quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ để Đảng ủy xã Yên Hòa thực hiện tốt việc cài đặt.

4. Đối với Viettel Ninh Bình: Đề nghị viettel Ninh Bình chủ trì phối kết hợp với Đảng ủy, tổ giúp việc của Đảng ủy, hướng dẫn triển khai, cài đặt sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử trong quá trình thực hiện thí điểm, thường xuyên cử cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian triển khai thực hiện thí điểm.

* Về thời gian tổ chức cài đặt: Xong trước ngày 15/3/2023.

Tại hội nghị các đồng chí chuyên viên viettel, tổ giúp việc cài đặt sổ tay đảng viên điện tử của xã đã trực tiếp cài đăt và hướng dẫn sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử cho các đồng chí đảng viên có mặt tại hội nghị. Bước đầu các đồng chí đảng viên đã có tài khoản và đăng nhập sử dụng được phần mềm.

Việc triển khai thí điểm phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” của Tỉnh ủy Ninh Bình tại Đảng bộ huyện Yên Mô nói chung và thí điểm tại  Đảng bộ xã Yên Hòa nói riêng là bước đi ban đầu trong đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, cho thấy quyết tâm của Đảng bộ trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng./.

Hoa Đào - Phó ban Tuyên giáo, Dân vận Đảng ủy

Thông tin truy cập

Truy cập: 490292

Trực tuyến: 6

Hôm nay: 390