Xã yên hòa
Thứ tư, ngày 21/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Yên Hòa tích cực triển khai Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Thứ bảy, 29/09/2018

          Xã Yên Hòa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình công nhận là xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào 9/2015. Sau khi về đích Nông thôn mới, không chủ quan và dừng lại với kết quả đã đạt được. Xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là một chương trình lâu dài và xuyên suốt quá trình Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Hòa quyết tâm giữ vững và phát triển hơn nữa các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu thực hiện được mục tiêu phấn đấu đưa xã trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

         Để thực hiện được nhiệm vụ đó Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Hòa đã tích cực tìm tòi, sáng tạo, phát huy các tiềm năng, lợi thế, khai thác các nguồn lực; huy động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá và trọng tâm là thực hiện tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp gắn với triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn xã. Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, của huyện, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn xã giai đoạn 2016 – 2020. UBND xã đã tập trung tuyên truyền, tích cực triển khai, tạo điều kiện về mọi mặt cho nhân dân tích tụ ruộng đất, phát triển các mô hình kinh tế cây, con mới có giá trị kinh tế cao. Đến nay tổng diện tích tái cơ cấu của xã đã đạt 158,5 ha, bằng 30% diện tích đất nông nghiệp, trong đó: diện tích nuôi cá chạch sụn 8 ha, diện tích trồng chuối tây Thái Lan kết hợp nuôi cá là 15 ha, diện tích trồng rau rút, rau cần kết hợp ươm nuôi cá giống 63 ha, diện tích lúa cá 70 ha, diện tích trồng cây ăn quả 2,5 ha. Nhằm xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm cho nhân dân.

          Ngày 19/01/2018, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã chỉ đạo thành lập ra HTX sản xuất, tiêu thụ cây, con đặc sản an toàn Yên Hòa với 19 thành viên tham gia sáng lập, đến nay tổng số thành viên HTX đã nâng lên 53 thành viên. HTX hoạt động với các ngành nghề chính đó là: Trồng rau các loại (rau rút, rau cần), hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, trồng cây lâu năm (Chuối tây Thái Lan), nuôi trồng thủy sản nội địa (cá chạch sụn), hoạt động dịch vụ trồng trọt, hoạt động dịch vụ chăn nuôi. Hiện nay đã kí kết hợp đồng cung ứng và tiêu thụ cá chạch sụn với Công ty TNHH Thỉnh – Ca tại tỉnh Nam Định. Hoạt động của HTX đang từng bước đi dần vào ổn định, hoạt động quảng bá sản phẩm được chú trọng, HTX đã tham dự nhiều hội chợ giới thiệu và xúc tiến thương mại để quáng bá sản phẩm đặc sản của xã. Đa đạng hóa các sản phẩm để nâng cao giá trị như từ sản phẩm cá chạch sụn đưa ra thị trường các sản phẩm khác như: cá chạch sụn tươi sống, cá chạch sụn đông lạnh, cá chạch sụn kho niêu đất…

          Tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đúng với quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế nông nghiệp; sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đời sống nhân dân sẽ được nâng lên, mục tiêu đưa xã trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu sẽ trở thành hiện thực./.

                                            Một số hình ảnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn xã trong thời gian qua

           1. Vùng chuyên canh cá chạch sụn

  (Mô hình nuôi cá chạch sụn của ông Mai Quang Kìn - thôn Trinh Nữ 3)

  2. Vùng chuyên canh rau rút - rau cần làng Liên Trì


 

                                (Hệ thống kênh mương, tưới tiêu vào vùng chuyên canh rau làng Liên Trì)

3. Vùng trồng chuối Tây Thái Lan

                 (Mô hình trồng chuối tây Thái Lan của gia đình ông Nguyễn Đình Tôn - thôn Trinh Nữ 4)

                    (Mô hình trồng chuối tây Thái Lan của gia đình ông Đoàn Sỹ Huyện - thôn Trinh Nữ 3)

  4. Các sản phẩm từ cá chạch sụn

 

Thu Hường - Công chức VH,TT,TT
Thông tin truy cập

Truy cập: 442905

Trực tuyến: 26

Hôm nay: 1242