Xã yên hòa
Thứ tư, ngày 21/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Yên Hòa Hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri

Thứ hai, 19/04/2021

Căn cứ Điều 32, Điều 33 Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 13/4/2021, UBBC xã đã hoàn thiện danh sách cử tri và niêm yết công khai danh sách cử tri. Danh sách cử tri được đặt tại nhà văn hóa xã và tại 10 điểm nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã.

 Danh sách cử tri thôn Lạc Hiền được niêm yết tại NVH thôn 

Ngay sau khi thực hiện niêm yết theo quy định, Ủy ban bầu cử xã đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo rộng rãi tới cử tri trên hệ thống đài truyền thanh để cử tri nắm và kiểm tra được thông tin của cử tri một cách thuận lợi nhất.

Cùng với việc tập trung thực hiện các bước đúng quy trình, quy định về công tác bầu cử. Ủy ban bầu cử xã đã tập trung tuyên truyền bầu cử thông qua các hình thức tuyên truyền phổ biến như: tuyên truyền trực quan, tuyên truyền thông qua các hội nghị, trên đài truyền thanh cũng như trang thông tin điện tử của xã để toàn thể nhân dân và cử tri hiểu được tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Danh sách cử tri thôn Liên Trì 2 được niêm yết tại NVH thôn

Theo dự kiến, trong thời gian tới Ủy ban MTTQ xã, sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử và tiếp tục thực hiện các bước chuẩn bị cho bầu cử, theo quy định của luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Kim chung – PBT Đoàn xã

Thông tin truy cập

Truy cập: 442959

Trực tuyến: 19

Hôm nay: 1296