Xã yên hòa
Thứ tư, ngày 21/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Xã Yên Hòa hoàn thành bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024.

Thứ tư, 13/07/2022

Để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử Trưởng thôn, UBND xã Yên Hòa đã ban hành Kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2024, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo phụ trách thôn. UBND xã đã tổ chức các hội nghị từ xã đến thôn quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về công tác bầu cử trưởng thôn, công tác chuẩn bị, quy trình giới thiệu, hiệp thương nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Các bước trong công tác bầu cử theo đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch.

Cử tri thôn Trinh Nữ 4 biểu quyết bầu cử Trưởng thôn

Tại các điểm bầu cử, công tác trang trí khánh tiết, danh sách các ứng cử viên, danh sách hộ cử tri đều được niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri nghiên cứu, lựa chọn những người có uy tín, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ ở cơ sở để bầu vào chức danh Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024.

Cử tri 10 thôn trên địa bàn xã đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử Trưởng thôn, trong thời gian từ ngày 03/7 đến ngày 10/7/2022, đông đảo cử tri là đại diện hộ gia đình đã đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Hội nghị bầu cử Trưởng thôn Trinh Nữ 3

10/10 thôn trên địa bàn xã Yên Hòa đã hoàn thành xong công tác bầu Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024; 10/10 Trưởng thôn tái cử, các Trưởng thôn được cử tri lựa chọn là những người có đủ năng lực, uy tín, có tâm huyết trong công việc, có đủ sức khỏe được nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng thôn, để giúp UBND xã điều hành công việc tại thôn; đưa phong trào phát triển kinh tế - xã hội của từng thôn nói riêng và xã Yên Hòa nói chung ngày càng phát triển, xây dựng quê hương Yên Hòa giàu đẹp, văn minh./.

Một số hình ảnh tại các điểm bầu Trưởng thôn:

Thu Hường - Công chức Văn hóa, TT, TT

Thông tin truy cập

Truy cập: 443030

Trực tuyến: 21

Hôm nay: 1367