Xã yên hòa
Thứ tư, ngày 21/02/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2021

Thứ năm, 14/04/2022

Căn cứ Thông báo số 257/TB-UBND ngày 134/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Yên Mô về việc thông báo giờ làm việc mùa hè; UBND xã Yên Hòa thông báo về việc thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2022 đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cụ thể như sau:

Kể từ ngày 16/4/2021 đến 15/10/2022, giờ làm việc mùa hè được thực hiện như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Xin trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

VP HĐND&UBND xã

Thông tin truy cập

Truy cập: 443012

Trực tuyến: 22

Hôm nay: 1349