Xã yên hòa
Thứ sáu, ngày 19/07/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Tăng cường chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thứ ba, 18/01/2022

Ngày 19/01/2022, Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa đã ban hành công văn chỉ đạo về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với các nội dung:

1. Công chức văn hóa xã

Tham mưu cho UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 và hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992-01/4/2022).

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các điểm di tích, tín ngưỡng tôn giáo hoạt động đúng theo quy định về phòng chống dịch; tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn xã.

Tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan tại trụ sở làm việc, các tuyến đường trục chính, nhà văn hóa thôn xóm. Trang trí, tuyên truyền trực quan tại khu trung tâm xã trong dịp mừng Đảng, mừng Xuân gắn với tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992- 01/4/2022).

 Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn trong dịp Tết. Tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa bàn trước, trong và sau đợt hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; kịp thời ngăn chặn các tệ nạn xã hội, kiên quyết, tham mưu xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế tập trung đông người, chấp hành nghiêm quy tắc 5K của Bộ y tế.

Lựa chọn các nội dung phù hợp đăng tải kịp thời các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 và hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992-01/4/2022) lên trang thông tin điện tử của xã.

Tăng cường thời lượng phát thanh trước, trong và sau dịp Kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Xây dựng tin, bài, tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, thăm hỏi, tặng quà trên địa bàn xã.

2. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể của xã

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân treo cờ đảng, cờ tổ mừng Đảng mừng xuân Nhâm Dần 2022.

3. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã

Các đơn vị trường học, trưởng trạm Y tế, quỹ tín dụng nhân dân, các hợp tác xã tổ chức treo cờ Tổ quốc và trang trí tại trụ sở làm việc trong dịp mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022.

 4. Các đơn vị thôn xóm

Tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện và xã về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao, các hoạt động tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán.

Tổ chức dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, treo cờ tại nhà văn hoá và trục đường chính của thôn xóm; tuyên truyền trực quan, trang trí trong và ngoài nhà văn hóa thôn, xóm. Tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ trước cửa nhà.

Thời gian treo cờ từ ngày 26/01/2022 đến hết ngày 08/02/2022.

Trên đây là công văn về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

VP UBND&HĐND xã

Thông tin truy cập

Truy cập: 990622

Trực tuyến: 16

Hôm nay: 1559