Xã yên hòa
Chủ nhật, ngày 14/04/2024
Chào mừng bạn đến với Website Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Yên Hoà nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Thứ năm, 22/02/2024

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội, Đảng ủy, UBND xã Yên Hoà  đã triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Theo đó, việc thực hiện tuyên truyền về công tác cải cách hành chính được UBND xã Yên Hoà và các ngành chuyên môn đa dạng hóa như: Tổ chức hội nghị, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh nhằm phổ biến sâu rộng đến quần chúng nhân dân nắm được các thủ tục hành chính khi đến thực hiện các thủ tục ở cơ quan hành chính xã. Cùng với đó, UBND xã đã thông báo rộng rãi về việc tiếp nhận thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, thông báo tới công dân, các tổ chức, doanh nghiệp khi đến thực hiện TTHC tại cơ quan mang theo điện thoại thông minh và CCCD để tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia...

 

Ảnh: Cán bộ Bộ phận một cửa xã Yên Hoà đang hướng dẫn thủ tục cho công dân

Thực hiện việc tiếp nhận và trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính với doanh nghiệp và người dân là cán bộ, công chức thuộc các lĩnh vực: Công chức Văn phòng- Thống kê, công chức Tư pháp- Hộ tịch, công chức Văn hoá- Xã hội, công chức Địa chính xã. Cán bộ công chức bộ phận 1 cửa luôn có ý thức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng được chức trách, nhiệm vụ được được giao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận 1 cửa được UBND xã quan tâm, đầu tư máy scan, sửa chữa, nâng cấp hệ thống máy tính. Nhờ đó mà trong thời gian gần đây, công tác cải cách hành chính, cũng như chuyển đổi số trong quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2023, kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC số hóa thành phần hồ sơ của xã đạt tỉ lệ 100%; số hóa kết quả TTHC hồ sơ đạt 100%. Cũng từ đầu năm đến nay, Bộ phận 1 cửa của xã đã tiếp nhận 2.231, giải quyết đúng hạn 2.231 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ TTHC đã được phê duyệt quy trình nội bộ đạt 100%; tỷ lệ quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được điện tử hóa đạt 100%;

UBND xã cũng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc cải cách, sắp xếp bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả cải cách hành chính ở một số nội dung có những chuyển biến tích cực, đặc biệt, trong lĩnh vực Tư pháp. Hiệu quả sử dụng, quản lý và đào tạo đội ngũ công chức, viên chức được nâng cao; đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từng bước được chuẩn hóa; ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức có chuyển biến; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo của hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhân dân và các đơn vị khi đến giao dịch hành chính.

Nguồn: https://yenmo.ninhbinh.gov.vn

Thông tin truy cập

Truy cập: 729239

Trực tuyến: 17

Hôm nay: 846